Project website github.com/vesta-webtrees-2-custom-modules
Instructions for translators

Additional translations and contributions of further languages are very welcome! If you intend to add a new language, make sure it's supported in webtrees itself (see https://translate.webtrees.net/projects/webtrees/webtrees/ for translations of webtrees).

Project maintainers User avatar ric2020
Translation license GPL-3.0 Vesta Webtrees Custom Modules ⚶ Vesta Families ⚶ Vesta Places and Pedigree map ⚶ Vesta Facts and events ⚶ Vesta Webtrees Location Data Provider ⚶ Vesta Gov4Webtrees ⚶ Vesta Extended Relationships ⚶ Vesta Clippings Cart ⚶ Vesta Research Suggestions ⚶ Vesta Classic Look & Feel ⚶ Vesta Common ⚶ Vesta Shared Places
Languages 1
Source strings 485
Source words 5,339
Source characters 32,698
Hosted strings 466
Hosted words 5,302
Hosted characters 32,446
The uri for map links, with placeholders (%1$s and %2$s) for map coordinates. The zoom level should be part of the uri. Example: %3$s
De URI voor kaartkoppelingen, met tijdelijke aanduidingen (%1$s en %2$s) voor kaartcoördinaten. Het zoomniveau moet deel uitmaken van de uriURI. Voorbeeld: %3$s
a week ago
You can also configure a custom map provider. Enter its name here.
U kunt ook een aangepaste kaartprovider configureren. Voer hier de naam in.
a week ago
URI template
URI-sjabloon
a week ago
The uri for map links, with placeholders (%1$s and %2$s) for map coordinates. The zoom level should be part of the uri. Example: %3$s
De URI voor kaartkoppelingen, met tijdelijke aanduidingen (%1$s en %2$s) voor kaartcoördinaten. Het zoomniveau moet deel uitmaken van de uri. Voorbeeld: %3$s
a week ago
Link icon as data URI
Koppelingspictogram als gegevens-URI
a week ago
Base64-encoded data URI for the link icon. Convert the icon to a data URI e.g. via %1$s. The result should start with something like %2$s. A good source of the icon image is usually the map provider's favicon image, such as %3$s. It will be displayed properly resized.
Base64-gecodeerde gegevens-URI voor het koppelingspictogram. Converteer het pictogram naar een gegevens-URI, bijvoorbeeld via %1$s. Het resultaat moet beginnen met iets als %2$s. Een goede bron voor de pictogramafbeelding is meestal de favicon-afbeelding van de kaartprovider, zoals %3$s. Het zal worden weergegeven in de juiste aangepaste grootte.
a week ago
New strings to translate a week ago
Resource update a week ago
The original tab had the trademark sign - keep it if you like, or if you feel legally bound to.
Het oorspronkelijkriginele tabblad had het handelsmerkteken - laat dat zohoud het als je wilt, of als je je wettelijk verplicht voelt.
a week ago
You can also configure a custom map provider. Enter its name here.
U kunt ook een aangepaste kaartprovider configureren. Voer hier de naam in.
a week ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity