Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Interface Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 1
MP-Server This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Scenario: The Unknown This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Scenario: Tutorial This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 7
Voices This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. GPL-3.0
Project website http://www.unknown-horizons.org/
Translation license GPL-3.0 Voices Scenario: The Unknown Scenario: Tutorial MP-Server Interface
Number of strings 1,162
Number of words 7,990
Number of characters 45,980
Number of languages 1
Number of source strings 1,162
Number of source words 7,990
Number of source characters 45,980
User avatar None

Committed changes

Unknown Horizons / Scenario: TutorialDutch

Committed changes 6 months ago
User avatar Biep

Translation changed

Unknown Horizons / Scenario: TutorialDutch

Set the tax level to Low (left end) and wait for your sailors to upgrade.
Zet het belasting niveau op laag (linkerkants) en wacht totdat de zeelui promoveren.
6 months ago
User avatar None

Committed changes

Unknown Horizons / Scenario: TutorialDutch

Committed changes 8 months ago
User avatar Biep

Translation changed

Unknown Horizons / Scenario: TutorialDutch

Task: Build a Pavilion with a Trail to the Tents in order to fulfill your sailors' demand for faith.
Opdracht: BouwZet een paviljoen met een pad naar de tenten om aan de vraagmet de tenten verbonden paviljoen op om aan de geloofsbehoefte van de zeelieden te voldoen.
8 months ago
User avatar Biep

Translation changed

Unknown Horizons / Scenario: TutorialDutch

Important:
It is NOT enough that the building is merely within a certain range of the Tents.
The road connection is required as well.
Belangrijk:
Het is NIET voldoende om het gebouw binnen een bepaald bereik van de tenten te zetten
Let op:
Nabijheid van het gebouw aan de tenten volstaat NIET
.
Een wegverbinding is evenzeer noodzakelijk.
8 months ago
User avatar Biep

Translation changed

Unknown Horizons / Scenario: TutorialDutch

After some time, they will have consumed it and then again look for a producer to collect more faith.
Na een tijdje zullen ze het opgebruikt hebben en zullen ze opnieuw het product geloof op gaan halEn telkens wanneer die voorraad op is zullen ze een plaats zoeken om geloof bij te tanken.
8 months ago
User avatar Biep

Translation changed

Unknown Horizons / Scenario: TutorialDutch

This means that your inhabitants need a road connection to the producer (Pavilion) to pick up faith there.
Derhalve moeten uw inwonerInwoners moeten dus een pad naar het paviljoen hebben om aldaar geloof bij te kunnen tanken.
8 months ago
User avatar Biep

Translation changed

Unknown Horizons / Scenario: TutorialDutch

This means that your inhabitants need a road connection to the producer (Pavilion) to pick up faith there.
Dit betekend dat jouw inwoners een wegverbinding meterhalve moeten uw inwoners een pad naar het paviljoen moeten hebben om hun voorraldaadr geloof aanbij te kunnen vulltanken.
8 months ago
User avatar Biep

Translation changed

Unknown Horizons / Scenario: TutorialDutch


Note that faith is treated like a physical resource!

Merk op dat geloof wordt behandeld als een fysiekGeloof wordt dus gezien als consumptiegoed!
8 months ago
User avatar Biep

Translation changed

Unknown Horizons / Scenario: TutorialDutch

Service buildings like this also need to be connected to the Tents with a Trail, else your inhabitants feel unable to reach them.
NZulke nutsgebouwen zijn slechts bereikbaar als ze middels een pad aangesloten zijn op de tentemet de tenten verbonden zijn.
8 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity