Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Interface Fix this component to clear its alerts. GPL Done None None None None 14 Translate
MP-Server This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL Done None None None None None Translate
Scenario: The Unknown This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL Done None None None None None Translate
Scenario: Tutorial This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL Done None None None None None Translate
Voices This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. GPL Done None None None None None Translate
Project website http://www.unknown-horizons.org/
Translation license GPL-3.0-or-later
Number of strings 53,317
Number of words 355,747
Number of characters 2,108,750
Number of languages 46
Number of source strings 1,162
Number of source words 7,990
Number of source characters 45,980
Committed changes a month ago
Opdracht: BouwZet een paviljoen met een pad naar de tenten om aan de vraagmet de tenten verbonden paviljoen op om aan de geloofsbehoefte van de zeelieden te voldoen.
a month ago
Belangrijk:
Het is NIET voldoende om het gebouw binnen een bepaald bereik van de tenten te zetten
Let op:
Nabijheid van het gebouw aan de tenten volstaat NIET
.
Een wegverbinding is evenzeer noodzakelijk.
a month ago
Na een tijdje zullen ze het opgebruikt hebben en zullen ze opnieuw het product geloof op gaan halEn telkens wanneer die voorraad op is zullen ze een plaats zoeken om geloof bij te tanken.
a month ago
Derhalve moeten uw inwonerInwoners moeten dus een pad naar het paviljoen hebben om aldaar geloof bij te kunnen tanken.
a month ago
Dit betekend dat jouw inwoners een wegverbinding meterhalve moeten uw inwoners een pad naar het paviljoen moeten hebben om hun voorraldaadr geloof aanbij te kunnen vulltanken.
a month ago

Merk op dat geloof wordt behandeld als een fysiekGeloof wordt dus gezien als consumptiegoed!
a month ago
NZulke nutsgebouwen zijn slechts bereikbaar als ze middels een pad aangesloten zijn op de tentemet de tenten verbonden zijn.
a month ago
De oplossing is een paviljoen dieat de dominee opzet als beschermingricht tegen de zon.
a month ago
Er is nog steeds een eis waaraan we tot nu toe nogAan één eis hebben we nog steeds niet aan voldaan hebben (dat kun je controleren door(zoals blijkt als u op een tent te klikkent): De zeelui willen een simpel gebouw om te kunnen biddeneenvoudige gebedsplaats.
a month ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year