Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Minetest Fix this component to clear its alerts. LGPL-2.1 78% 284 2,532 62 5
Minetest Mods for Android App This translation is locked. GPL-3.0
Mod: Game Internationalization This translation is locked. CC0-1.0 49% 201 634 72 6
Mod: Hopper Fix this component to clear its alerts. MIT
Mod: Jukebox WTFPL
Mod: Lapis Lazuli WTFPL
Mod: Storage Drawers Fix this component to clear its alerts. MIT
Project website http://www.minetest.net/
Translation license CC0-1.0 Mod: Game Internationalization GPL-3.0 Minetest Mods for Android App LGPL-2.1 Minetest MIT Mod: Storage Drawers Mod: Hopper WTFPL Mod: Jukebox Mod: Lapis Lazuli
Number of strings 1,906
Number of words 11,848
Number of characters 77,641
Number of languages 1
Number of source strings 1,909
Number of source words 11,926
Number of source characters 78,109
User avatar None

Committed changes

Minetest / MinetestDutch

Committed changes 3 weeks ago
User avatar sfan5

New translation

Minetest / MinetestDutch

needs_fallback_font
no
3 weeks ago
User avatar None

Committed changes

Minetest / MinetestDutch

Committed changes 4 weeks ago
User avatar Miniontoby

Translation changed

Minetest / MinetestDutch

Comma-separated list of mods that are allowed to access HTTP APIs, which
allow them to upload and download data to/from the internet.
LDoor komma's gescheiden lijst vanmet mods die HTTP mogen gebruiken. Deze mods kunnen gegevens uploaden
naar en downloaden van het internet.
Gescheiden door komma's
toegang hebben tot HTTP API's, die
sta hen toe om gegevens van / naar internet te uploaden en te downloaden
.
a month ago
User avatar Miniontoby

Translation changed

Minetest / MinetestDutch

Adjust dpi configuration to your screen (non X11/Android only) e.g. for 4k screens.
Aangepaste DPI (dots per inch) instelling voor het scherm.
Bijv. voor 4k scherm
Pas de dpi-configuratie aan op uw scherm (alleen (niet voor X11 of/ Android), b.v. voor 4k-schermen.
a month ago
User avatar Miniontoby

Translation changed

Minetest / MinetestDutch

A chosen map seed for a new map, leave empty for random.
Will be overridden when creating a new world in the main menu.
Vooringesteld kiemgetal voor de wereld. Indien leeg, wordt een willekeurige
waarde gekozen.
Wanneer vanuit het hoofdmenu een nieuwe wereld gecreëerd wordt, kan een
ander kiemgetal gekozen word
Een gekozen kaartzaad voor een nieuwe kaart, laat leeg voor willekeurig.
Wordt overschreven bij het creëren van een nieuwe wereld in het hoofdm
enu.
a month ago
User avatar Miniontoby

Suggestion accepted

Minetest / MinetestDutch

Downloading...
Downloadingen...
a month ago
User avatar Miniontoby

Suggestion accepted

Minetest / MinetestDutch

OK
Oke
a month ago
User avatar Miniontoby

Translation changed

Minetest / MinetestDutch

The depth of dirt or other biome filler node.
De diepte van aarde of andersoortige toplaag.
a month ago
User avatar Miniontoby

Translation changed

Minetest / MinetestDutch

Slope and fill work together to modify the heights.
Helling en vulling bepalen in combinatie de hoogte.
a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity