Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Hunspell/Translations - Dutch
a year ago Nathan Follens Translation changed Hunspell/Translations - Dutch
Hunspell is gecompileerd zonder de Ncurses-gebruikersinterface Ncurses.
a year ago Nathan Follens Committed changes Hunspell/Translations - Dutch
a year ago Nathan Follens Translation completed Hunspell/Translations - Dutch
a year ago Nathan Follens New translation Hunspell/Translations - Dutch
Voorbeeld: hunspell -d nl_BE bestand.txt # interactieve spelling
hunspell -i utf-8 bestand.txt # controleer bestand in UTF-8-codering
hunspell -l *.odt # toon verkeerd gespelde woorden in ODF-bestanden

# Snelle verbetering van ODF-documenten door aanmaken van persoonlijk woordenboek

# 1 Maak een gereduceerde lijst van verkeerd gespelde en onbekende woorden:

hunspell -l *.odt | sort | uniq >woorden

# 2 Verwijder verkeerd gespelde woorden uit het bestand met een tekstverwerker.
# 3 Gebruik dit persoonlijke woordenboek om de verkeerd gespelde woorden te verbeteren:

hunspell -p woorden *.odt

a year ago Nathan Follens New translation Hunspell/Translations - Dutch
-X XML-invoerbestandsformaat

a year ago Nathan Follens New translation Hunspell/Translations - Dutch
-w toon verkeerd gespelde woorden (= regels) van invoer van één woord/regel.
a year ago Nathan Follens New translation Hunspell/Translations - Dutch
-vv toon Ispell-compatibel versienummer
a year ago Nathan Follens New translation Hunspell/Translations - Dutch
-v, --version toon versienummer
a year ago Nathan Follens New translation Hunspell/Translations - Dutch
-t TeX-/LaTeX-invoerbestandsformaat
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year