Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Strings GPL-3.0 2
Project website https://github.com/raatmarien/chibe
Translation license GPL-3.0 Strings
Number of strings 62
Number of words 361
Number of characters 2,060
Number of languages 1
Number of source strings 62
Number of source words 361
Number of source characters 2,060
User avatar vistaus

New translation

Chibe / StringsDutch

Chibe lets you choose from different vibration patterns. Choose the one that fits you, so you don't confuse Chibe with regular notifications.
Chibe stelt u in staat te kiezen uit verschillende trillingspatronen. Kies het patroon dat het beste bij u past, zodat u Chibe niet verward met reguliere meldingen.
5 months ago
User avatar vistaus

New translation

Chibe / StringsDutch

In the past, many homes had a chiming or cuckoo's clock that would ring every hour. But with the current technology you don't need to bother everyone with a loud noise, Chibe can just vibrate your phone for you!
Vroeger hadden veel huizen een klokkenspel of koekoeksklok, die elk uur een geluid maakte. Maar met de huidige technologie hoeft u niemand te storen met een hard geluid. Chibe laat simpelweg uw telefoon trillen, geheel automatisch!
5 months ago
User avatar None

Resource update

Chibe / StringsDutch

Resource update 2 years ago
User avatar None

Committed changes

Chibe / StringsDutch

Committed changes 3 years ago
User avatar vistaus

Translation changed

Chibe / StringsDutch

Visit the project page
Bezoek de project- pagina
3 years ago
User avatar vistaus

Translation changed

Chibe / StringsDutch

Hour vibration pattern
Uur-trilpatroon
3 years ago
User avatar vistaus

Translation changed

Chibe / StringsDutch

Base vibration pattern
Basis vibratie -trilpatroon
3 years ago
User avatar vistaus

Translation completed

Chibe / StringsDutch

Translation completed 3 years ago
User avatar None

Committed changes

Chibe / StringsDutch

Committed changes 3 years ago
User avatar vistaus

New translation

Chibe / StringsDutch

Hour vibration pattern
Uur vibratie p-trilatroon
3 years ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity