Project Translated Words Review Checks Suggestions
sublevel1
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
sublevel2
91.1% 88.8% 4.1% 60 0 Translate
sublevel3
77.1% 79.1% 8.4% 83 0 Translate
sublevel4
60.5% 69.6% 11.8% 10 0 Translate
sublevel5
80.7% 68.1% 9.6% 7 0 Translate

- Good
- Failing checks
- Needs editing

When User Action Translation
a month ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel3 - Nepali
a month ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel3 - Nepali
a month ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel1 - Nepali
a month ago hwansing Committed changes Debian Installer/sublevel1 - Nepali
a month ago Jeewal Kunwar Translation changed Debian Installer/sublevel1 - Nepali
यदि तपाईँलाई यहाँ के प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन भने, तपाईँको आफ्नो सञ्जाल प्रशासकसंग बुझ्नु होस्,.
a month ago Jeewal Kunwar Translation changed Debian Installer/sublevel1 - Nepali
एउटा स्थापनाकर्ता ISO छविका लागि स्क्यान हार्ड ड्राइभहरू स्क्यान गरम्
a month ago Jeewal Kunwar Committed changes Debian Installer/sublevel1 - Nepali
a month ago Jeewal Kunwar Translation completed Debian Installer/sublevel1 - Nepali
a month ago Jeewal Kunwar New translation Debian Installer/sublevel1 - Nepali
चेतावनी: यदि स्थापनाकर्ताले तपाईको कम्प्युटरमा देखा परेको सञ्चालनअवस्थित अर्को अपरेटिङ प्रणाली पत्ता लगाउन स्थापनाकर्ता असफल भयो भने यो पछाडिमा निर्भर गर्दछ, मास्टर बुट रेकर्ड परिमार्जन गर्नाले सञ्चालन प्रणालीलाई अस्थायी रुपमा अनबुटेबल पार्दछ, यद्यपि यसलाई बुट गर्नका लागि पछि GRUB म्यानुअल तरिकालेस्थापना गर्दा त्यहाँ अपरेटिङ सिस्टम अस्थायी रूपमा अम्बोटयोग्य बनाउनेछ। यदि आवश्यक छ भने GRUB पछि पछि यो बूट गर्न कन्फिगर हुन सक्छ गर्न सकिन्छ
a month ago Jeewal Kunwar New translation Debian Installer/sublevel1 - Nepali
यो समस्याको लागि एक workaround GRUB बुट लोडर को पछाडिको स्थानमा, "हटाउन सकिने मेडिया मार्ग" को ईएफआई संस्करणको अतिरिक्त प्रतिलिपि स्थापना गर्न हो। लगभग सबै EFI प्रणालीहरू, कुनै पनि कसरी बगैचा हुन्छ, यस तरिकाले GRUB बूट गर्नेछ।
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year