Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Strings AGPL-3.0 90% 22 409 27
Help AGPL-3.0 33% 6 257 3
Store Information Fix this component to clear its alerts. AGPL-3.0 0% 23 1,084
Project website github.com/machiav3lli/oandbackupx
Project maintainers User avatar machiav3lli
Translation license AGPL-3.0 Help Store Information Strings
Languages 1
Source strings 255
Source words 2,519
Source characters 15,832
Hosted strings 255
Hosted words 2,519
Hosted characters 15,832
Allow restoring an older version of the installed app.
Tillat gjenoppretting av en eldre versjon av det installerte programmet.
3 days ago
Give the restored app all the permissions it asks for.
Gi det gjenopprettede programmet alle tilgangene det etterspør.
3 days ago
User avatar kingu

Translation changed

OAndBackupX / StringsNorwegian Bokmål

Backs up and restores the app's obb files that is placed on the external storage (e.g. /storage/emulated/0/Android/obb/)
Sikkerhetskopierer og gjenoppretter programmets OBB-filer som er plassert på eksternt lagringsmedium (f.eks. /storage/emulated/0/Android/obb/)
3 days ago
Backs up and restores the app's obb files that is placed on the external storage (e.g. /storage/emulated/0/Android/obb/)
Sikkerhetskopierer og gjenoppretter programmets OBB-filer som er plassert på eksternt lagringsmedium (f.eks. /
3 days ago
Back up obb files
Sikkerhetskopier OBB-filer
3 days ago
Back up obb files
Sikkerhetskopier OBB-filer
3 days ago
User avatar None

New string to translate

OAndBackupX / HelpNorwegian Bokmål

New string to translate 11 days ago
User avatar None

Resource update

OAndBackupX / HelpNorwegian Bokmål

Resource update 11 days ago
User avatar None

Source string changed

OAndBackupX / HelpNorwegian Bokmål

<strong>Uninstall</strong>: Somewhat more aggressive than a normal uninstall. In addition to doing a normal uninstall via aAndroid commands, uninstalling from OAndBackupX deletes files the app might have left over in /data/app-lib/.
11 days ago
User avatar kingu

Translation changed

OAndBackupX / HelpNorwegian Bokmål

<strong>Uninstall</strong>: Somewhat more aggressive than a normal uninstall. In addition to doing a normal uninstall via Android commands, uninstalling from OAndBackupX deletes files the app might have left over in /data/app-lib/.
<strong>Flerfoldige brukere</strong>: Flerbruker er fremdeles i beta, men bør virke. Når du gjenoppretter et flerbrukeroppsett, kjøres `pm install -r $apk` og påfølgende vil programmet skrus av for hver bruker som har programmet opplistet i /data/system/user/$user/package-restrictions.xml (med mindre programmet er opplistet som enabled="1"). <br> DettAvinstaller</strong>: Noe mer aggresivt enn en vanlig avinstallasjon. I tillegg til å utføre kvan forårsake problemer for brukere som installerer samme program senere, men er nødvendig for å forhindre programmet fra å bli installert til alle brukerne samtidig. Bindeleddsmenyen har et valg for å skru av og på programmer som kan brukes hvis andre brukere blir ute av stand til å bruke et spesifikt program som følge av at ting blir avskrudd ved gjenoppretting. <br> Å skru på og av virker kun etter første installasjon (ikke nødvendigvis fra OAndBackupX) eller gjenoppretting i programmetlig avinstallasjon via Android-kommandoer, vil avinstallering fra OAndBackupX slette filer programmet kanskje har etterlatt i /data/app-lib/.
12 days ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity