Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Application Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 93% 93% 19 242 14 1 Translate
Project website https://gitlab.com/tslocum/meditationassistant
Translation license GPL-3.0 Application
Number of strings 276
Number of words 1,107
Number of characters 7,124
Number of languages 1
Number of source strings 276
Number of source words 1,107
Number of source characters 7,124
None

Committed changes

Meditation Assistant / ApplicationNorwegian Bokmål

Committed changes 46 minutes ago
Enter the number of milliseconds to turn the vibrator on or off, separated by commas.
Skriv antall millisekunder å skru vibrasjon på eller av, kommainndelt.
12 hours ago
Your session may be a specific duration, may last until a specific time of day, or may not be timed at all.

Presets may be used to store common configurations. Press and hold a preset to remember the current session duration. Sounds and other settings may also be remembered by presets by enabling them in Preset Settings.

After tapping OK, tap Cancel or Confirm to continue.
Økten din kan ha en gitt varighet, kan vare til et gitt tidspunkt på dagen, eller kan gå uten tidsavgrensing.


Forhåndsinnstillinger kan brukes til å lagre vanlige oppsett. Trykk og hold for å huske nåværende øktvarighet. Lyd og andre innstillinger kan også huskes gjennom forhåndsinnstillinger ved å skru dem på i "Forhåndsinnstillinger.

Etter å ha trykket "OK", trykk "Avbryt" eller "Bekreft" for å fortsette.
12 hours ago
Your session may be a specific duration, may last until a specific time of day, or may not be timed at all.

Presets may be used to store common configurations. Press and hold a preset to remember the current session duration. Sounds and other settings may also be remembered by presets by enabling them in Preset Settings.

After tapping OK, tap Cancel or Confirm to continue.
Økten din kan ha en gitt varighet, kan vare til et gitt tidspunkt på dagen, eller kan gå uten tidsavgrensing.


Forhåndsinnstillinger kan brukes til å lagre vanlige oppsett. Trykk og hold for å huske nåværende øktvarighet. Lyd og andre innstillinger kan også huskes gjennom forhåndsinnstillinger ved å skru dem på i "Forhåndsinnstillinger.

Etter å ha trykket "OK", trykk "Avbryt" eller "Bekreft" for å fortsette.
12 hours ago
Center
Midten
12 hours ago
Top
Topp
12 hours ago
Timer position
Tidsurposisjon
12 hours ago
Custom
Egendefinert
12 hours ago
Long
Lang
12 hours ago
Medium
Middels
12 hours ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year