Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Strings GPL-3.0 78% 96 659 22
Project website https://www.kunzisoft.com/KeepassDX/
Translation license GPL-3.0 Strings
Number of strings 444
Number of words 1,985
Number of characters 12,831
Number of languages 1
Number of source strings 444
Number of source words 1,985
Number of source characters 12,831
User avatar J-Jamet

New strings to translate

KeePass DX / StringsNorwegian Bokmål

New strings to translate 13 days ago
Resource update 13 days ago
User avatar None

Committed changes

KeePass DX / StringsNorwegian Bokmål

Committed changes 3 weeks ago
Open database with biometric recognition
Åpne database med biometrisk gjenkjenning
3 weeks ago
Access to the file revoked by the file manager
Tilgang til filen nektes av filbehandleren
3 weeks ago
Grant file write access to save database changes
Innvilg skrivetilgang for å lagre databaseendringer
3 weeks ago
Hide broken links in the list of recent databases
Skjul ødelagte lenker i listen over nylige databaser
3 weeks ago
Hide broken database links
Skjul ødelagte databaselenker
3 weeks ago
User avatar kingu

Translation changed

KeePass DX / StringsNorwegian Bokmål

AES
AES KDF
3 weeks ago
User avatar kingu

Translation changed

KeePass DX / StringsNorwegian Bokmål

This <strong>visual style</strong> is available thanks to your generosity.
Denne <strong>visuelle funksjonstilen</strong> er tilgjengelig takket være din generøsitet.
3 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity