Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Desktop 1.0 GPL-2.0 24% 614 3,267 11 2
Desktop 1.1 GPL-2.0 22% 679 3,641 10 2
Documentation 1.0 GPL-2.0 3% 1,163 24,652 36
Pocket GPL-3.0 90% 5 25 5 2
Tour GPL-3.0
Project website ghini.github.io
Translation license GPL-2.0 Documentation 1.1 Desktop 1.1 Documentation 1.0 Desktop 1.0 GPL-3.0 Server-docs GPL-3.0 Pocket Tour
Number of strings 2,953
Number of words 33,581
Number of characters 207,404
Number of languages 1
Number of source strings 3,237
Number of source words 38,667
Number of source characters 238,870
User avatar None

Committed changes

Ghini / Documentation 1.0Norwegian Bokmål

Committed changes 4 months ago
User avatar kingu

Translation changed

Ghini / Documentation 1.0Norwegian Bokmål

The above is one way to contribute to Ghini's development. Others are: - contribute ideas, writing on the bauble google forum (https://groups.google.com/forum/#!forum/bauble), - contribute documentation, or translations (https://hosted.weblate.org/projects/ghini/), - give private feedback, writing to ghini@anche.no, - rate and discuss Ghini openly, and promote its adoption by other institutions, - open an issue on GitHub (https://github.com/Ghini/ghini.desktop/issues/), - contribute code on GitHub (fork the project on (https://github.com/Ghini/ghini.desktop/), - hire a developer and have a set of GitHub issues solved, per-haps your own - let me include your garden on the still experimental worldmap (http://gardens.ghini.me)
Ovenfor finner du én måte å bidra til Ghinis utvikling. Andre er: Innsending av idéer, å skrive på Baubles Google-forum (https://groups.google.com/forum/#!forum/bauble), - bidra til dokumentasjonen, eller oversettelsene (https://hosted.weblate.org/projects/ghini/), - gi privat tilbakemelding, skriving til ghini@anche.no, -vurdering og offentlig diskusjon av Ghini, og henvendelser til andre institusjoner om bruk. - Åpne en feilrapport på GitHub (https://github.com/Ghini/ghini.desktop/issues/),, -Bidra med kode på GitHub (forgren prosjektet på (https://github.com/Ghini/ghini.desktop/), hyr en utvikler og få et sett GitHub-problemrapporter ordnet, kanskje dine egne. La meg inkludere din hage på det fremdeles eksperimentelle verdenskartet (http://gardens.ghini.me)
4 months ago
User avatar None

Committed changes

Ghini / Desktop 1.1Norwegian Bokmål

Committed changes 4 months ago
User avatar None

Committed changes

Ghini / Desktop 1.0Norwegian Bokmål

Committed changes 4 months ago
User avatar kingu

New translation

Ghini / Desktop 1.1Norwegian Bokmål

Status
Status
4 months ago
User avatar kingu

New translation

Ghini / Desktop 1.0Norwegian Bokmål

Status
Status
4 months ago
User avatar kingu

New translation

Ghini / Desktop 1.1Norwegian Bokmål

Please select something in the search results.
Velg noe i søkeresultatene.
4 months ago
User avatar kingu

New translation

Ghini / Desktop 1.0Norwegian Bokmål

Please select something in the search results.
Velg noe i søkeresultatene.
4 months ago
User avatar kingu

New translation

Ghini / Desktop 1.1Norwegian Bokmål

New Tag
Ny etikett
4 months ago
User avatar kingu

New translation

Ghini / Desktop 1.0Norwegian Bokmål

New Tag
Ny etikett
4 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity