Project Translated Words Review Checks Suggestions
Translation
94.6% 97.2% 5.3% 6 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

When User Action Detail Object
2 days ago None Committed changes Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
3 days ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Ibid., 21.
3 days ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Dette finnes en måte å motvirke mulige ulemper på i overfloden av gratis og åpent innhold beskrevet ovenfor. Som Anderson skrev i Free, «Folk bryr seg ofte ikke så mye om ting de ikke betaler for, og som et resultat tenker de ikke så mye på hvordan de bruker dem».<placeholder type="footnote" id="0"/> Hvis selv den lille handlingen somi viljen til å betale ett øre for noe, endrer vår oppfatning av den tingen, så vil sikkervil med sikkerhet det å remikse forbedre vår oppfatning eksponentielt.<placeholder type="footnote" id="1"/> Vi vet at folk betaler mer for produkter de har hatt en rolle i å lage.<placeholder type="footnote" id="2"/> Vi vet også at å skape noe, uansett i hvilken kapasitet, bringer med seg en slags kreativ tilfredshet so ikke kan erstattes av å bruke noe laget av andre.<placeholder type="footnote" id="3"/>
3 days ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Dette finnes en måte å motvirke mulige ulemper på i overfloden av gratis og åpent innhold beskrevet ovenfor. Som Anderson skrev i Free, «Folk bryr seg ofte ikke så mye om ting de ikke betaler for, og som et resultat tenker de ikke så mye på hvordan de bruker dem».<placeholder type="footnote" id="0"/> Hvis selv den lille handlingen som vilje til å betale én pennett øre for noe, endrer vår oppfatning av den tingen, så vil sikkert det å remikse forbedre vår oppfatning eksponentielt.<placeholder ty forpe="footnote" id="1"/> Vi vet at folk betaler mer for produkter de har hatt en rolle i å lage.<placeholder type="footnote" id="2"/> Vi vet også at å skape noe, endrer vår oppfatning av den tingenuansett i hvilken kapasitet, så vil sikkert det å remikse forbedre vår oppfatning eksponensieltringer med seg en slags kreativ tilfredshet so ikke kan erstattes av å bruke noe laget av andre.<placeholder type="footnote" id="13"/> Vi vet at folk vil betale mer for produkter de hadde en rolle i å lage.<placeholder type="footnote" id="2"/> Og vi vet at å skape noe, uansett hvilken kvalitet, bringer med seg en slags kreativ tilfredshet som kan bli erstattet av å bruke noe som er laget av noen andre.<placeholder type="footnote" id="3"/>
3 days ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Dette erfinnes en måte å motvirke mulige ulemper på i overfloden av gratis og åpent innhold beskrevet ovenfor. Som Anderson skrev i Free, «Folk bryr seg ofte ikke så mye om ting de ikke betaler for, og som et resultat tenker de ikke så mye på hvordan de bruker dem».<placeholder type="footnote" id="0"/> Hvis selv den lille handlingen som vilje til å betale én penny for noe, endrer vår oppfatning av den tingen, så vil sikkert det å remikse forbedre vår oppfatning eksponensielt.<placeholder type="footnote" id="1"/> Vi vet at folk vil betale mer for produkter de hadde en rolle i å lage.<placeholder type="footnote" id="2"/> Og vi vet at å skape noe, uansett hvilken kvalitet, bringer med seg en slags kreativ tilfredshet som kan bli erstattet av å bruke noe som er laget av noen andre.<placeholder type="footnote" id="3"/>
3 days ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Clay Shirky, Cognitive Surplus: How Technology Makes Consumers into Collaborators (London: Penguin Books, 2010), 78.
3 days ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Clay Shirky, Cognitive Surplus: How Technology Makes Consumers into Collaborators (London: Penguin Books, 2010), 78.
3 days ago Allan Nordhøy New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Clay Shirky, Cognitive Surplus: How Technology Makes Consumers into Collaborators (London: Penguin Books, 2010), 78.
3 days ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Anderson, Makers, 71.
3 days ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Ibid., 58.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year