Project Translated Words Review Checks Suggestions
Translation
3.3% 1.4% 0.2% 0 0 Translate

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

When User Action Translation
6 days ago None Committed changes Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
a week ago Petter Reinholdtsen New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Som medforfattere, utfyllerte Paul og Sarah hverandre perfekt. De forsket, analyserte, hevdet og jobbet som et lag, noen ganger sammen og noen ganger hver for seg. De forgrov seg ned i forskningen og skrivingen med lidenskap og nysgjerrighet, og en dypet seg i respekt for hva som inngå forske og skrive med lidenskap og nysgjerrighet, og en dyp respekt for hva som inngr i år i lage allmenninger og å bygge commons og dele med verden. De var åpne for nye ideer, medregnet muligheten for at deres første teorierutgangsteoriene derestte utvikles videre eller kanskje var helt feil. Det er modig, og det har gitt en bedre bok som er mer innsiktsfunne vll, ære helt feillig og nyttig. Det er modig, og det har gitt en bedre bok som er mer innsiktsfull, ærlig og nyttig.
a week ago Petter Reinholdtsen New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Husumgade 10, 5.
8 days ago None Committed changes Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
9 days ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Som medforfattere, utfyller Paul og Sarah hverandre perfekt. De forsket, analyserte, hevdet og jobbet som et teamlag, noen ganger sammen og noen ganger hver for seg. De fordypet seg i å forske og skrive med lidenskap og nysgjerrighet, og en dyp respekt for hva som inngår i å
bygge commons og dele med verden. De var åpne for nye ideer, medregnet muligheten for at deres første teorier må utvikles videre eller kunne være helt feil. Det er modig, og det har gitt en bedre bok som er mer innsiktsfull, ærlig og nyttig.
9 days ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Sarah er en meget solid advokat - en sann forkjemper som tror på det gode i mennesker, og på kraften i kollektive handlinger for å forandre verden. I det siste året jeg har sett Sarah kjempe med den hjertesorg som kommer fra å ha investert så mye i en politisk kampanje som ikke sluttet som som hun hadde håpet. I dag er hun mer bestemt enn noen gang å leve med sine på å leve med sine verdier rett fra hjertet. Jeg kan alltid stole på at Sarah skyver på for at Creative Commmons skal påvirke, - gjøre det viktigste viktigst. Hun er praktisk, detalj-orientert og dyktig. Det er ingen på mitt laget jeg liker mer å debattere med.
9 days ago Allan Nordhøy New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
- David Foster Wallace
9 days ago Allan Nordhøy Committed changes Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
9 days ago Allan Nordhøy New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Laget med Creative Commons er offentliggjort med godhjertet støtte fra Creative Commons og bidragsytere fra vår kronerullingskampanje på Kickstarter.com-plattformen.
9 days ago Ole-Erik Yrvin New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Paul og Sarah jobbet åpent gjennom hele prosjektet, publiserte planene, utkast, casestudier og analyset, tidlig og sent, og de engasjerte miljøer over hele verden til å skrive denne boken. Ettersom meninger varierte interessene kom i fokus, de laget ulipe løp og besluttet å holde dem atskilt i sluttproduktet. Å arbeide på denne måten krever både ydmykhet og selvtillit, og det har uten tvil gjort "Made with Creative Commons" til et bedre prosjekt.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year