Project Translated Words Review Checks Suggestions
Translation
34.9% 35.3% 0.9% 13 0 Translate

- Good
- Failing checks
- Needs editing

When User Action Translation
4 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Intervjuet: Francesco Siddi, produksjonsleder
4 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Dato for intervju: 8 mars 2016
4 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Inntektsmodell: Folkefinansiering (abonnementsbasert), betaling for fysiske kopier, varesalg
4 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
www.blender.org
4 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Blender Institute er et animasjonsstudio som lager 3D filmer med Blender programvare. Grunnlagt i 2006 i Nederland.
4 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
## Blender Institute
4 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
I sitt arbeid med yngre artister, prøver Mariana og Jorge å understreke at denne modellen for suksess er like verdifull som bildet av suksess vi får i media. "Hvis de bare søker etter den tradisjonell typen suksess, vil de bli frustrert," sa Mariana. "Vi prøver å vise dem et annet bilde av hvordan det ser ut."
4 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
"Det er mange mennesker som tilbyr kurs på nettet," sa Jorge. "Men det er lett å skille oss ut. Vi har en tilnærming som er veldig spesifikk og personlig." Árticas modell er forankret i det personlige på alle nivåer. For Mariana og Jorge betyr suksess å gjøre det som bringer dem personlig mening og hensikt, og gjøre det bærekraftig og i samarbeid.
4 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Ártica må selvfølgelig også tjene nok penger til å dekke sine utgifter. I stor grad er menneskelige ressursser den største utgiftsposten. De trekker veksler på samarbeidspartnere fra sak til sak og leier inn oppdragstakere til bestemte prosjekter. Når det er mulig trekker de vekslere på kunstneriske og kulturelle ressurser i fellesskapet, og de stoleer på fri programvare. Virksomheten deres er liten, effektiv og bærekraftig, og derfor den er en suksess.
4 hours ago Ole-Erik Yrvin New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Kjernen i alt Ártica gjør er et sett verdier. "Godt innhold ikke er nok," sa Jorge. "Vi tror også at det er svært viktig å ta et standpunkt for noe i kultursektoren." Mariana og Jorge er aktivister. De forsvarer fri kultur (bevegelsen som fremmer frihet til å endre og distribuere kreativt arbeid) og arbeider for å vise skjæringspunktet mellom fri kultur og andre bevegelser for sosial rettferdighet. Innsatsen deres for å involvere mennesker i sitt arbeid og aktivere kunstnere og kulturinstitusjoner til å bedre bruken av teknologi er tett knyttet til deres holdninger. Til syvende og sist, det som driver deres arbeid er målet om å demokratisere kunst og kultur.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year