Project Translated Words Review Checks Suggestions
Game content
4.0% 3.5% 0.1% 3 0 Translate
User interface
95.6% 93.4% 4.3% 2 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Andor's Trail/User interface - Norwegian Bokmål
a month ago Allan Nordhøy Comment added Andor's Trail/User interface - Norwegian Bokmål
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Andor's Trail/User interface - Norwegian Bokmål
<div><b>Spillinnstillinger</b> kan finnes ved å trykke på enhetens menyknapp.</div>
<p>________________</p><h1>Grensesnittsikoner</h1>
<div><b>Kisten</b><img alt=chest src=chest.png /></div>
<p>Hurtigplasser [Trykk lenge på posene inni for å nytte gjenstander i umiddelbar bruk]</p>
<div><b>Helten</b><img alt=hero src=char_hero.png /></div>
<p>Meny [Oversikt, oppdrag, ferdigheter og gjenstandslager *]</p><p>* (Mens det er i gjenstandslageret, trykk på en gjenstand for info, og trykk lenge for flere valg)</p>
<div><b>Fienden</b><img alt=monster src=monster.png /></div>
<p>Info [Vil vises i kamp]</p><p>________________</p><h1>Strid</h1><p>Handlinger utført under kamp koster AP…</p>
<div><b>Angrep</b> - [3PA] *</div>
<img alt=attacking src=doubleattackexample.png /> <p>* (Å ta i bruk utstyr og gjenstander i kamp koster AP og brukskost;)</p> <div><b>Bruk av gjenstander</b> - [5PA]</div>
<div><b>Flykt</b> - [6PA]</div>
<p>________________</p><h1>Avansert kampstrid</h1>
<div>Under kampen, trykk lenge på ei flis nærliggende helten…</div>
<div><b>Flykt</b></div>
<p>(valgt flis er framhevet - Angrepsknapp bytter til forflytning)</p> <img alt=flee src=flee_example.png /><p>[flyktmodus aktivert - Trykk lenge på fienden for å gå i kamp igjen]</p>
<div><b>Endring av mål</b></div><p>(det råde målet framhever bytte mellom fiender] <p>[målet har blitt endret]</p>
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Andor's Trail/User interface - Norwegian Bokmål
<div><b>Spillinnstillinger</b> kan finnes ved å trykke på enhetens menyknapp.</div>
<p>________________</p><h1>Grensesnittsikoner</h1>
<div><b>Kisten</b><img alt=chest src=chest.png /></div>
<p>Hurtigplasser [Trykk lenge på posene inni for å nytte gjenstander i umiddelbar bruk]</p>
<div><b>Helten</b><img alt=hero src=char_hero.png /></div>
<p>Meny [Oversikt, oppdrag, ferdigheter og gjenstandslager *]</p><p>* (Mens det er i gjenstandslageret, trykk på en gjenstand for info, og trykk lenge for flere valg)</p>
<div><b>Fienden</b><img alt=monster src=monster.png /></div>
<p>Info [Vil vises i kamp]</p><p>________________</p><h1>Strid</h1><p>Handlinger utført under kamp koster AP…</p>
<div><b>Angrep</b> - [3PA] *</div>
<img alt=attacking src=doubleattackexample.png /> <p>* (Å ta i bruk utstyr og gjenstander i kamp koster AP og brukskost;)</p> <div><b>Bruk av gjenstander</b> - [5PA]</div>
<div><b>Flykt</b> - [6PA]</div>
<p>________________</p><h1>Avansert kamp</h1>
<div>Under kampen, trykk lenge på ei flis nærliggende helten…</div>
<div><b>Flykt</b></div>
<p>(valgt flis er framhevet - Angrepsknapp bytter til forflytning)</p> <img alt=flee src=flee_example.png /><p>[flyktmodus aktivert - Trykk lenge på fienden for å gå i kamp igjen]</p>
<div><b>Endring av mål</b></div><p>(det råde målet framhever bytte mellom fiender]</p>
<p>[målet har blitt endret]</p>
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Andor's Trail/User interface - Norwegian Bokmål
<div><b>Game Settings</b> can be found bpillinnstillinger</b> kan finnes ved å try pressing kke på enhetens menyour device's Menu Buttonknapp.</div>
<p>________________</p> <h1>Interface IconsGrensesnittsikoner</h1>
<div><b>The ChestKisten</b><img alt=chest src=chest.png /></div> <p>Q
<p>H
uickslotsrtigplasser [Long press the poTrykk lenge på posene inni for å nytte gjenstander i uches inside to assign items for instant middelbar brusek]</p> <div><b>The
<div><b>
Herolten</b><img alt=hero src=char_hero.png /></div>
<p>Menuy [Overviewsikt, Questsoppdrag, Skills &amp; Inventoryferdigheter og gjenstandslager *]</p> <p>* (While in inventoMens det er i gjenstandslageret, trykk på en gjenstand for info, press an item for information &amp; long press for more optionsog trykk lenge for flere valg)</p> <div><b>The Enemy
<div><b>Fienden
</b><img alt=monster src=monster.png /></div>
<p>Information [Appears during CombatVil vises i kamp]</p> <p>________________</p> <p>________________</p><h1>CombatStrid</h1> <p>Actions taken d<p>Handlinger uring battle costtført under kamp koster AP...</p> …</p>
<div><b>Attackingngrep</b> - [3PA] *</div>
<img alt=attacking src=doubleattackexample.png /> <p>* (Å ta i bruk utstyr og gjenstander i kamp koster
AP og brukskost;)</p> <div><b>Bruk av gjenstander</b> - [5PA] *</div</div>
<div><b>Flykt</b> - [6PA]</div>
<p>________________</p><h1>Avansert kamp</h1>
<div>Under kampen, trykk lenge på ei flis nærliggende helten…</div>
<div><b>Flykt</b></div>
<p>(valgt flis er framhevet - Angrepsknapp bytter til forflytning)</p
> <img alt=attackingflee src=doflee_example.png /><p>[flyktmodubleattackexample.png /> <p>* s aktivert - Trykk lenge på fienden for å gå i kamp igjen]</p>
<div><b>Endring av mål</b></div><p>
(Equipping Gear &amp; Using Items madet råde målet framhever by alter AP &amp; usage cost)</p> <div><b>Using Items</b> - [5APtte mellom fiender]</div> <div><b>Fleeing</b> - [6AP]</div> <p>________________</p> <h1>Advanced Combat</h1> <div>During Combat, long press a tile adjacent to the Hero...</div> <div><b>To Flee</b></div> <p>(chosen tile is highlighted - Attack Button changes to Move)</p> <img alt=flee src=flee_example.png /> <p>[flee mode activated - Long press enemy to re-enter combat]</p> <div><b>To Change Targets</b></div> <p>(the red target highlight shifts between enemies)</p> <p>[the target has been changed]</p>p>
a month ago Allan Nordhøy New translation Andor's Trail/User interface - Norwegian Bokmål
<div><b>Game Settings</b> can be found by pressing your device's Menu Button.</div>
<p>________________</p> <h1>Interface Icons</h1>
<div><b>The Chest</b><img alt=chest src=chest.png /></div> <p>Quickslots [Long press the pouches inside to assign items for instant use]</p> <div><b>The Hero</b><img alt=hero src=char_hero.png /></div> <p>Menu [Overview, Quests, Skills &amp; Inventory *]</p> <p>* (While in inventory, press an item for information &amp; long press for more options)</p> <div><b>The Enemy</b><img alt=monster src=monster.png /></div> <p>Information [Appears during Combat]</p> <p>________________</p> <h1>Combat</h1> <p>Actions taken during battle cost AP...</p> <div><b>Attacking</b> - [3AP] *</div> <img alt=attacking src=doubleattackexample.png /> <p>* (Equipping Gear &amp; Using Items may alter AP &amp; usage cost)</p> <div><b>Using Items</b> - [5AP]</div> <div><b>Fleeing</b> - [6AP]</div> <p>________________</p> <h1>Advanced Combat</h1> <div>During Combat, long press a tile adjacent to the Hero...</div> <div><b>To Flee</b></div> <p>(chosen tile is highlighted - Attack Button changes to Move)</p> <img alt=flee src=flee_example.png /> <p>[flee mode activated - Long press enemy to re-enter combat]</p> <div><b>To Change Targets</b></div> <p>(the red target highlight shifts between enemies)</p> <p>[the target has been changed]</p>
a month ago Allan Nordhøy New translation Andor's Trail/User interface - Norwegian Bokmål
Gir fordeler når du slåss med to våpen samtidig, ett i hovedhånden og ett i den andre.

Uten denne ferdigheten, kan bare %1$d %% av et våpens kvaliteter brukes når det brukes i sekundær hand. Dette inkluderer angrepssjanse, ferdighet for å få inn kritiske treff, skadepotensiale og blokkeringssjanse. Uten denne ferdigheten, vil angrepshastigheten (AH), for et angrep være summen av angrepshastigheten av hovedvåpenet, sammen med det for våpenet brukt i sekundær hånd.

Med ett nivå av denne ferdigheten, kan %2$d %% av våpenets kvaliteter som bæres i sekundær hånd brukes, og angrepshastigheten er i sum den for våpenet i hovedhånden, pluss %4$d %% av angrepshastigheten for våpenet i sekundær hånd.

Med to nivåer av denne ferdigheten, kan %4$d %% av våpenets kvaliteter som bæres i sekundær hånd brukes, og angrepshastigheten tilsvarer den som er høyest av angrepshastighetene for de to brukte våpnene.
a month ago Allan Nordhøy New translation Andor's Trail/User interface - Norwegian Bokmål
Når du utfører et angrep på et mål hvis blokkeringssjanse (BS) er minst %1$d lavere enn din angrepssjanse (AS), er det en %2$d %% sjanse for at treffet vil forårsake hjernerystelse i målet. En hjernerystelse senker målets offansive kampferdigheter betydelig, noe som gjør det mindre i stand til å utføre vellykkede angrep.
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Andor's Trail/User interface - Norwegian Bokmål
Dette programmet er fri programvare; du kan redistribuere det og /eller endre det i henhold til vilkårene i GNU General Public-lisensen som publisert av FreeSoftware Foundation; enten versjon 2 av lisensen, eller (etter eget ønske,) en senere versjon.<br /> <br /> Dette programmet er distribuert i håp om at det vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; uten selv underforstått implisitt garanti om salgbarhet eller FORMÅLSTJENLIGHET. Se GNU General Public-lisensen for flere detaljer.<br /> <br /> Du skal ha mottatt en kopi av GNU General Public-lisensen sammen med dette programmet; hvis ikke, se <a href=http://www.gnu.org/licenses>http://www.gnu.org/licenses</a><br /> <br /> For kildekode og funksjonsforespørsler, besøk prosjektnettsiden på <a href=https://github.com/Zukero/andors-trail/>https://github.com/Zukero/andors-trail/</a><br />
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Andor's Trail/User interface - Norwegian Bokmål
Dette programmet er fri programvare; du kan redistribuere det og /eller endre det i henhold til vilkårene i GNU General Public-lisensen som publisert av FreeSoftware Foundation; enten versjon 2 av lisensen, eller (etter eget ønske,) en senere versjon.
<br /> <br /> Dette programmet er distribuert i håp om at det vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; uten selv underforstått implisitt garanti om salgbarhet eller FORMÅLSTJENLIGHET. Se GNU General Public-lisensen for flere detaljer. Du skal ha mottatt en kopi av GNU General Public-lisensen sammen med dette programmet; hvis ikke, se <a href=http://www.gnu.org/licenses>http://www.gnu.org/licenses</a><br /> <br /> For kildekode og funksjonsforespørsler, besøk prosjektnettsiden på <a href=https://github.com/Zukero/andors-trail/>https://github.com/Zukero/andors-trail/</a><br />
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year