Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Android
99.4% 99.6% 0.1% 0.0% 0.0% 1.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
23 hours ago Allan Nordhøy Resource update OsmAnd/Android - Armenian
11 days ago Victor Shcherb Resource update OsmAnd/Android - Armenian
13 days ago emma peel Committed changes OsmAnd/Android - Armenian
2 weeks ago Suren Translation changed OsmAnd/Android - Armenian
Ավելացման ամսաթիվ ավելացված է
2 weeks ago Suren New translation OsmAnd/Android - Armenian
Ավելացնել սեգմենտը GPX- ֆայլին
2 weeks ago Suren New translation OsmAnd/Android - Armenian
Ներմուծել տրեկGPX ֆայլը
2 weeks ago Suren New translation OsmAnd/Android - Armenian
Ավելացնել «Սիրված»-եր քարտեզի վրա կամ ներմուծել իրենցք ֆայլից։
2 weeks ago Suren New translation OsmAnd/Android - Armenian
Գրանցել կամ նՆերմուծեք GPX ֆայլեր կամ տրեկների նգրաելռում հկամտար։եք:
2 weeks ago Suren New translation OsmAnd/Android - Armenian
Ավելացնել ևGPX Գրֆանցեյլ Տրեկները
2 weeks ago Suren New translation OsmAnd/Android - Armenian
Mapillary-ից լուսանկարներ դիտելու համար Ձեզ անհրաժեշտ է իԻնտերնետ:
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year