Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Interface Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 90% 83 499 27 19
MP-Server This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 22
Scenario: The Unknown This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 90% 2 50
Scenario: Tutorial This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 50% 94 1,901 3
Voices This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. GPL-3.0
Project website http://www.unknown-horizons.org/
Translation license GPL-3.0 Voices Scenario: The Unknown Scenario: Tutorial MP-Server Interface
Number of strings 1,162
Number of words 7,990
Number of characters 45,980
Number of languages 1
Number of source strings 1,162
Number of source words 7,990
Number of source characters 45,980
User avatar None

Committed changes

Unknown Horizons / InterfaceGalician

Committed changes a year ago
User avatar tonela

Translation changed

Unknown Horizons / InterfaceGalician

Buy or sell resources
Mercar ou vender recursos
a year ago
New contributor a year ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Unknown Horizons / InterfaceGalician

Build ship:
Construír este barco!
a year ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Unknown Horizons / InterfaceGalician

Provides security for your settlement.
Defende o asentamento.
a year ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Unknown Horizons / InterfaceGalician

Discard all resources
(perder todos os recursos)
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Unknown Horizons / InterfaceGalician

First steps are easier by looking at how AI players are setting up their settlement.
Os primeiros pasos son más sinxelos observando como os xogadores controlador polo ordenador configuran os seus asentamentos.
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Unknown Horizons / InterfaceGalician

Make singleplayer more fun with additional computer players by increasing 'AI players' when starting a new game.
Faga que o modo de xogo de un xogador sexa máis divertido con xogadores adicionais controlador polo ordenador aumentando os 'Xogadores IA' ao iniciar un novo xogo.
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Unknown Horizons / InterfaceGalician

To easily see whether the pavilion's range cover all your tents, select it from the build menu and hover it over your existing pavilion. Uncovered tents are shown in yellow. It's a good idea to build a new pavilion in their neighborhood.
Para ver facilmente se o alcance do pabellón abarca todas as súas tendas, seleccióneo no menú de construcción e colóquese sobre o seu pabellón existente. As tendas descubertas amósanse en amarelo. É unha boa idea construír un novo pabellón no seu barrio.
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Unknown Horizons / InterfaceGalician

Build storage tents and lookouts to expand your settlement range.
Constrúe tendas de almacenamento e miradoiros para aumentar a capacidade de almacenamento do asentamento.
a year ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity