Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
User interface Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 64% 199 2,258 2
Project website andorstrail.com
Translation license GPL-2.0 Game content User interface
Languages 1
Source strings 12,179
Source words 143,363
Source characters 753,621
Hosted strings 563
Hosted words 4,031
Hosted characters 24,539
User avatar nutandor

Translation changed

Andor's Trail / User interfaceBasque

Increases amount of exp given by defeating monsters by %1$d %% for each skill level.
Munstroak garaitzean lortutako esperientzia areagotzen du %%1$d %% trebetasun maila bakoitzeko.
3 weeks ago
User avatar nutandor

Translation changed

Andor's Trail / User interfaceBasque

Increases any existing critical multiplier given by equipment by %1$d %% for each skill level.
Ekipoak emandako multiplikatzaile kritikoa areagotzen du %%1$d %% trebetasun maila bakoitzeko.
3 weeks ago
User avatar nutandor

Translation changed

Andor's Trail / User interfaceBasque

Increases any existing critical skill given by equipment by %1$d %% for each skill level.
Ekipoak emandako kolpe kritikorako gaitasuna areagotzen du %%1$d %% trebetasun maila bakoitzeko.
3 weeks ago
User avatar nutandor

Translation changed

Andor's Trail / User interfaceBasque

When an attacker makes an attack that misses, there is a %1$d %% chance that the attacker loses %2$d action points (AP). This applies to all types of melee attacks against you.
Erasotzaileak kale egiten badu, %2$d ekintza puntu (EP) galtzeko %%1$d %%ko aukera bat dago. Hau zure kontrako aurrez aurreko eraso guztiei aplikatzen zaie.
3 weeks ago
User avatar nutandor

Translation changed

Andor's Trail / User interfaceBasque

Every round (6 seconds), there is a %1$d %% chance that one of the active negative actor conditions will be lowered by one magnitude. This applies to all temporary effect types that affect the body; mental conditions such as Dazed, physical capacity conditions such as Fatigue and also blood disorders such as poison.
Txanda bakoitzean (6 segundo), %%1$d %% ko aukera bat dago aktibo dauden baldintza negatiboetako bat magnitude batean gutxiagotzeko. Hau gorputza eragiten duten efektu iragankor mota guztiei aplikatzen zaie, hala nola Nahastuta bezalako baldintza mentalak edo Nekea bezalako baldintza fisikoak, baita pozoia bezalako odol arazoei.
3 weeks ago
User avatar nutandor

New strings to translate

Andor's Trail / User interfaceBasque

New strings to translate a month ago
Resource update a month ago
User avatar nutandor

New string to translate

Andor's Trail / User interfaceBasque

New string to translate 4 months ago
Resource update 4 months ago
User avatar None

Committed changes

Andor's Trail / User interfaceBasque

Committed changes 5 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity