Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Core CC0-1.0 99% 51 Translate
Liberapay Everywhere CC0-1.0 0% Translate
Project website https://liberapay.com/
Instructions for translators

https://github.com/liberapay/salon/labels/i18n

Translation license CC0-1.0 Liberapay Everywhere Core
Number of strings 1,534
Number of words 13,845
Number of characters 90,385
None

Resource update

Liberapay / CoreDanish

Resource update a week ago
Changaco

Committed changes

Liberapay / CoreDanish

Committed changes a week ago
Katharsisdrill

New translation

Liberapay / CoreDanish

Bypass the blacklist and retry
Omgå blacklisten, og prøv igen
8 days ago
Katharsisdrill

New translation

Liberapay / CoreDanish

If you believe that emails sent by us to {email_address} will no longer bounce back, then you can remove this address from the blacklist and try again:
Hvis du mener at e-mails der er sendt af os til {email_address} ikke længere bliver sendt tilbage, kan du fjerne denne adresse fra blacklisten og prøve igen:
8 days ago
Katharsisdrill

New translation

Liberapay / CoreDanish

The email domain {domain} is blacklisted. Please contact us if you want us to remove it from the blacklist.
E-maildomænet {domain} er blacklisted. Kontakt os hvis du vil have os til at fjerne det fra blacklisten.
8 days ago
Katharsisdrill

New translation

Liberapay / CoreDanish

The email domain {domain} was blacklisted on {date} because it provided disposable addresses. Please contact us if that is no longer true and you want us to remove this domain from the blacklist.
E-maildomænet {domain} blev blacklisted den {date} fordi det leverede engangsadresser. Kontakt os hvis dette ikke længere er tilfældet og du vil have os til at fjerne dette domæne fra blacklisten.
8 days ago
Katharsisdrill

Translation changed

Liberapay / CoreDanish

The email domain {domain} is blacklisted because of a complaint received {timespan_ago}. Please contact us if this domain is yours and you want us to remove it from the blacklist.
E-mail-domænet {domain} er blacklisted på grund af en klage modtaget {timespan_ago}. Kontakt os hvis dette domæne er dit og du vil have os til at fjerne det fra blacklisten.
8 days ago
Katharsisdrill

New translation

Liberapay / CoreDanish

The email domain {domain} is blacklisted because of a complaint received {timespan_ago}. Please contact us if this domain is yours and you want us to remove it from the blacklist.
E-mail-domænet {domain} er blacklisted på grund af en klage modtaget {timespan_ago}. Kontakt os hvis dette domæne er dit og du vil have os til at fjerne det fra blacklisten.
8 days ago
Katharsisdrill

New translation

Liberapay / CoreDanish

The email domain {domain} was blacklisted on {date} because it was bouncing back all messages. Please contact us if that is no longer true and you want us to remove this domain from the blacklist.
E-maildomænet {domain} blev blacklisted den {date}, fordi alle meddelelser blev returneret. Kontakt os hvis dette er blevet ændret og du vil have os til at fjerne domænet fra blacklisten.
8 days ago
Katharsisdrill

New translation

Liberapay / CoreDanish

The email address {email_address} is blacklisted because an attempt to send a message to it failed {timespan_ago}.
E-mailadressen {email_address} er blacklisted fordi et forsøg på at sende en besked til den mislykkedes {timespan_ago}.
8 days ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year