Project website https://github.com/vesta-webtrees-2-custom-modules
Instructions for translators

Additional translations and contributions of further languages are very welcome! If you intend to add a new language, make sure it's supported in webtrees itself (see https://translate.webtrees.net/projects/webtrees/webtrees/ for translations of webtrees).

Translation license GPL-3.0 ⚶ Vesta Families ⚶ Vesta Places and Pedigree map ⚶ Vesta Facts and events ⚶ Vesta Webtrees Location Data Provider ⚶ Vesta Gov4Webtrees ⚶ Vesta Extended Relationships ⚶ Vesta Clippings Cart ⚶ Vesta Research Suggestions ⚶ Vesta Classic Look & Feel ⚶ Vesta Common ⚶ Vesta Shared Places
Number of strings 456
Number of words 5,196
Number of characters 31,846
Number of languages 1
Number of source strings 460
Number of source words 5,219
Number of source characters 31,994
Resource update yesterday
Resource update yesterday
(Why is German in particular singled out like this? Because the GOV gazetteer is currently rather German-language centric, and therefore many places have German names).
(Proč se němčina takto vyzdvihuje? Protože zeměpisný slovník GOV je soustředěn právě kolem němčiny a proto mnohá místa mají německé názvy.).
yesterday
Resource update yesterday
Missing source for %1$s - Possible source:
Chybí pramen pro %1$s ‒ možný pramen:
yesterday
New contributor yesterday
In a family tree, each record has an internal reference number (called an "XREF") such as "F123" or "R14". You can choose the prefix that will be used whenever new XREFs are created.
V rodokmenu má každý záznam interní referenční číslo (zvané XREF), jako třeba "F123" nebo "R14". Zde můžete zvolit předponu, která se použije při vytvoření nového XREF.
yesterday
New strings to translate yesterday
Resource update yesterday
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity