Project website github.com/vesta-webtrees-2-custom-modules
Instructions for translators

Additional translations and contributions of further languages are very welcome! If you intend to add a new language, make sure it's supported in webtrees itself (see https://translate.webtrees.net/projects/webtrees/webtrees/ for translations of webtrees).

Project maintainers User avatar ric2020
Translation license GPL-3.0 Vesta Webtrees Custom Modules ⚶ Vesta Families ⚶ Vesta Places and Pedigree map ⚶ Vesta Facts and events ⚶ Vesta Webtrees Location Data Provider ⚶ Vesta Gov4Webtrees ⚶ Vesta Extended Relationships ⚶ Vesta Clippings Cart ⚶ Vesta Research Suggestions ⚶ Vesta Classic Look & Feel ⚶ Vesta Common ⚶ Vesta Shared Places
Languages 1
Source strings 485
Source words 5,339
Source characters 32,698
Hosted strings 466
Hosted words 5,302
Hosted characters 32,446
Individuals with Patriarchs
Osoby s praotci
2 days ago
New contributor 2 days ago
Resource update a week ago
New string to translate a month ago
Resource update a month ago
User avatar None

New strings to translate

Vesta Webtrees Custom Modules / ⚶ Vesta Facts and eventsCzech

New strings to translate a month ago
Resource update a month ago
Vesta Research Suggestions: A new custom module. See the Readme for details.
Vesta Research Suggestions: nový upravenNávrhy na výzkum: nový uživatelský modul. Podrobnosti v Readme.
a month ago
Used to calculate date range for suggestions for Confirmation (CONF) events, based on birth or similar event (in case there is no explicit Confirmation event).
Použito k výpočtu datového rozmezí pro návrhy na události konfirmace (CONF), na základě narození nebo podobné události (v případě, že neexistuje výslovně událost konfirmace).
a month ago
Sources can be annotated, via the 'data' fact, in order to describe which individual and family facts they contain. This is the list of those GEDCOM facts. You can modify this list by removing or adding fact names, even custom ones, as necessary.
Prameny mohou být opatřeny poznámkami, skrze faktum 'data', které popíší, které skutečnosti k osobě a rodině obsahují. Toto je seznam těchto skutečnostífaktů podle GEDCOM. Tento seznam se dámůžete podle potřeby modifikovat odstraněním nebo přidáním názvů faktů.
a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity