User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Turris / Foris JSCzech

Cancel
Storno
2 weeks ago
UUID set failed.
Nastavení UUID selhalo.
2 weeks ago

Your router is <b>waiting for restart</b> to proceed with migrating your data to the newly selected drive. Please
restart your router <b>as soon as possible</b> but bear in mind that the next reboot will take longer as all data need
to be migrated.

Váš router <b>čeká na restart</b>, aby mohl přesunout vaše data na nově vybraný disk. Restartujte prosím router
<b>co nejdříve je to možné</b>, mějte však na paměti, že příští restart bude trvat déle, protože je potřeba
přesunout všechna data.
2 weeks ago
Your setup is currently broken and you are probably loosing data, set a new storage device as soon as you can!
Vaše nastavení je aktuálně chybné a pravděpodobně ztrácíte data, nastavte nové úložné zařízení, jak nejdříve je to možné!
2 weeks ago
Set UUID
Nastavit UUID
2 weeks ago
Unset UUID
Odnastavit UUID
2 weeks ago
There aren't prepared drives to be used.
Nejsou připraveny žádné disky, které by šly použít.
2 weeks ago
UUID selection failed.
Výběr UUID selhal.
2 weeks ago

Everything is redundant and stored at two distinct drives. If you loose one drive, you can easily replace it without
loosing any data. On the other hand, you have a half of the disk space you would have with JBOD.

Všechno je redundantní a uloženo na dvou samostatných discích. Pokud o jeden disk přijdete, může ho snadno
vyměnit bez ztráty dat. Na druhou stranu je k dispozici jen polovina místa oproti celkovému prostoru na discích.
2 weeks ago

No redundancy, if one drive fails, you loose your data. On the other hand, provides the most space - sum of the space
available on all included drives.

Žádná redundance, když jeden disk selže, ztratíte svá data. Na druhou stranu je k dispozici nejvíc místa – součet
prostorů dostupných na všech zahrnutých discích.
2 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity