Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
qTox Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 96% 26 74 7 4
Website Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-4.0 77% 13 64 4
Project website https://tox.chat/
Translation license CC-BY-SA-4.0 Website GPL-3.0 qTox
Number of strings 743
Number of words 3,225
Number of characters 19,111
Number of languages 1
Number of source strings 753
Number of source words 3,256
Number of source characters 19,456
User avatar None

Committed changes

Tox / qToxCzech

Committed changes a month ago
User avatar brokolice

Translation changed

Tox / qToxCzech

We couldn't find any contacts to import in this file!
V souboru jsme nenašlinebyly nalezeny žádné kontakty pro import!
a month ago
User avatar brokolice

Translation changed

Tox / qToxCzech

Transmitted audio quality. Lower this setting if your bandwidth is not high enough or if you want to lower the internet usage.
Kvalita přenášeného zvuku. Snižte tuto hodnotu, pokud není vaše připojení dostatečně rychlé, nebo pokud chcete snížit využití připojenímnožství přenášených dat.
a month ago
User avatar brokolice

Committed changes

Tox / qToxCzech

Committed changes a month ago
User avatar brokolice

Suggestion accepted

Tox / qToxCzech

Transmitted audio quality. Lower this setting if your bandwidth is not high enough or if you want to lower the internet usage.
Kvalita přenášeného zvuku. Snižte touto nastavení, pokud máte pomalé připojení nebo pokud chcete šetřit datahodnotu, pokud není vaše připojení dostatečně rychlé, nebo pokud chcete snížit využití připojení.
a month ago
User avatar brokolice

Committed changes

Tox / qToxCzech

Committed changes a month ago
User avatar brokolice

Translation changed

Tox / qToxCzech

Transmitted audio quality. Lower this setting if your bandwidth is not high enough or if you want to lower the internet usage.
Kvalita přenosuášeného zvuku. Snižte toto nastavení, pokud máte pomalé připojení nebo pokud chcete šetřit data.
a month ago
User avatar brokolice

Translation changed

Tox / qToxCzech

NoSpam is a part of your ID that can be changed at will.
If you are getting spammed with friend requests, change the NoSpam.
NoSpam je součástí vašeho Tox ID, kterou lze libovolně měnit.
Pokud jste obtěžováni žádostnmi o přátelství, měli byste si změnit vaše NoSpam.
a month ago
User avatar brokolice

Translation changed

Tox / qToxCzech

NoSpam is part of your Tox ID.
If you are being spammed with friend requests, you should change your NoSpam.
People will be unable to add you with your old ID, but you will keep your current friends.
NoSpam je součástí vašeho Tox ID.
Pokud jste obtěžováni žádostnmi o přátelství, měli byste si změnit vaše NoSpam.
Lidé si vás nebudou moci přidat s vaším starým Tox ID, ale budete moci komunikovat se starými přáteli.
a month ago
User avatar brokolice

New contributor

Tox / qToxCzech

New contributor a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity