Discussions, questions, ...: https://gitlab.com/SuperFreezZ/SuperFreezZ/issues/21. Also write there if you would like to be an administrator. All translations will automatically be included in one of the next versions.
Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
store metadata This component is linked to the SuperFreezZ/SuperFreezZ repository. GPL-3.0 16% 3% 21 1,051 1 Translate
SuperFreezZ GPL-3.0 98% 77% 1 29 1 Translate
Project website https://gitlab.com/SuperFreezZ/SuperFreezZ
Translation license GPL-3.0 store metadata SuperFreezZ
Number of strings 117
Number of words 1,735
Number of characters 11,162
kingu

Source string changed

SuperFreezZ / SuperFreezZCzech

Examples ofor apps that deserve to be frozen:

• Untrusted apps (that you do not want to run in the background)
• Apps you rarely use
• Annoying apps
yesterday
None

New string to translate

SuperFreezZ / store metadataCzech

New string to translate 3 weeks ago
None

Resource update

SuperFreezZ / store metadataCzech

Resource update 3 weeks ago
None

Committed changes

SuperFreezZ / SuperFreezZCzech

Committed changes a month ago
zeritti

Translation changed

SuperFreezZ / SuperFreezZCzech

Turning this on lets you automatically freeze apps.

Advantages:
• No user interaction: Faster. No need to know how to do it.
• Disabled users can use the freeze shortcut (via speech recognition, for example), freezing all apps automatically.

SuperFreezZ uses the accessibility service to tap on "FORCE STOP", "OK", and "Back". Retrieval of window content finds these buttons, and observation of actions is needed to know when they appear.

SuperFreezZ just uses the accessibility service to tap on "FORCE STOP", "OK" and "Back". Retrieve window content is necessary to find these buttons and observe your actions is needed to know when they appear.

The accessibility service can also be used to lock the screen after freezing on newer Android versions.
Zapnutím se nechají applikace automaticky zamrazit.

Výhody:
• Žádná interakce uživatele: Rychlejší. Není třeba vědět, jak to udělat.

• Handikapovaní uživatelé mohou použít zamrazovací zkratku (například skrze rozpoznání řeči), applikace tak zamrazí automaticky.

SuperFreezZ používá jen službu usnadnění za účelem "VYNUCENÉ ZASTAVENÍ", "OK" a "Zpět". Přečtení obsahu okna je nutné pro nalezení těchto tlačítek a sledování Vašich akcí je zapotřebí k zjištění jejich pozice.

Službu usnadnění lze také použít k zamknutí obrazovky po zamrazení v novějších verzích Androidu.
a month ago
zeritti

Translation changed

SuperFreezZ / SuperFreezZCzech

Turning this on lets you automatically freeze apps.

Advantages:
• No user interaction: Faster. No need to know how to do it.
• Disabled users can use the freeze shortcut (via speech recognition, for example), freezing all apps automatically.

SuperFreezZ uses the accessibility service to tap on "FORCE STOP", "OK", and "Back". Retrieval of window content finds these buttons, and observation of actions is needed to know when they appear.

SuperFreezZ just uses the accessibility service to tap on "FORCE STOP", "OK" and "Back". Retrieve window content is necessary to find these buttons and observe your actions is needed to know when they appear.

The accessibility service can also be used to lock the screen after freezing on newer Android versions.
Zapnutím se nechají applikace automaticky zamrazit.

Výhody:
• Žádná interakce uživatele: Rychlejší. Není třeba vědět, jak to udělat.

• Handikapovaní uživatelé mohou použít zamrazovací zkratku (například skrze rozpoznání řeči), applikace tak zamrazí automaticky.

SuperFreezZ používá jen službu usnadnění za účelem "VYNUCENÉ ZASTAVENÍ", "OK" a "Zpět". Přečtení obsahu okna je nutné pro nalezení těchto tlačítek a sledování Vašich akcí je zapotřebí k zjištění jejich pozice.


Službu usnadnění lze také použít k zamknutí obrazovky po zamrazení v novějších verzích Androidu.
a month ago
zeritti

Translation changed

SuperFreezZ / SuperFreezZCzech

Turning this on lets you automatically freeze apps.

Advantages:
• No user interaction: Faster. No need to know how to do it.
• Disabled users can use the freeze shortcut (via speech recognition, for example), freezing all apps automatically.

SuperFreezZ uses the accessibility service to tap on "FORCE STOP", "OK", and "Back". Retrieval of window content finds these buttons, and observation of actions is needed to know when they appear.

SuperFreezZ just uses the accessibility service to tap on "FORCE STOP", "OK" and "Back". Retrieve window content is necessary to find these buttons and observe your actions is needed to know when they appear.

The accessibility service can also be used to lock the screen after freezing on newer Android versions.
Zapnutím se nechají applikace automaticky zamrazit.

Výhody:
• Žádná interakce uživatele: Rychlejší. Není třeba vědět, jak to udělat.
• Handikapovaní uživatelé mohou použít zamrazovací zkratku (například skrze rozpoznání řeči), applikace tak zamrazí automaticky.

SuperFreezZ používá jen službu usnadnění za účelem "VYNUCENÉ ZASTAVENÍ", "OK" a "Zpět". Přečtení obsahu okna je nutné pro nalezení těchto tlačítek a sledování Vašich akcí je zapotřebí k zjištění jejich pozice.


Službu usnadnění lze také použít k zamknutí obrazovky po zamrazení v novějších verzích Androidu.
a month ago
zeritti

Translation changed

SuperFreezZ / SuperFreezZCzech

Turning this on lets you automatically freeze apps.

Advantages:
• No user interaction: Faster. No need to know how to do it.
• Disabled users can use the freeze shortcut (via speech recognition, for example), freezing all apps automatically.

SuperFreezZ uses the accessibility service to tap on "FORCE STOP", "OK", and "Back". Retrieval of window content finds these buttons, and observation of actions is needed to know when they appear.

SuperFreezZ just uses the accessibility service to tap on "FORCE STOP", "OK" and "Back". Retrieve window content is necessary to find these buttons and observe your actions is needed to know when they appear.

The accessibility service can also be used to lock the screen after freezing on newer Android versions.
Zapnutím se nechají applikace automaticky zamrazit.

Výhody:
• Žádná interakce uživatele: Rychlejší. Není třeba vědět, jak to udělat.
• Handikapovaní uživatelé mohou použít zamrazovací zkratku (například skrze rozpoznání řeči), applikace tak zamrazí automaticky.

SuperFreezZ používá jen službu usnadnění za účelem "VYNUCENÉ ZASTAVENÍ", "OK" a "Zpět". Přečtení obsahu okna je nutné pro nalezení těchto tlačítek a sledování Vašich akcí je zapotřebí k zjištění jejich pozice.

Službu usnadnění lze také použít k zamknutí obrazovky po zamrazení v novějších verzích Androidu.
a month ago
zeritti

New translation

SuperFreezZ / SuperFreezZCzech

Examples of apps that deserve to be frozen:

• Untrusted apps (that you do not want to run in the background)
• Apps you rarely use
• Annoying apps
Příklady aplikací zasluhující zamrznutí:

• Nedůvěryhodné aplikace (které nechcete nechat v chodu na pozadí)
• Aplikace zřídka používané
• Otravné aplikace
a month ago
zeritti

Translation changed

SuperFreezZ / SuperFreezZCzech

Stopping/freezing apps frequently will probably drain your battery FASTER, because the "un-freezing" consumes power.

This is also a problem with other similar apps such as Greenify and "battery savers" (except that they don't warn you about this).
Časté zastavení/zamrznutí aplikací pravděpodobně vyčerpá baterii RYCHLEJI, protože "odmrznutí" sprotřebuje energii.

Je to problém i s jinými podobnými aplikacemi např. Greenify a "šetřiči baterie" (kromě toho, že Vás před tím nevarují).
a month ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year