Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Strings GPL-3.0 74% 63 438 7 35
Project website https://github.com/oliexdev/openScale
Translation license GPL-3.0 Strings
Number of strings 250
Number of words 916
Number of characters 6,335
Number of languages 1
Number of source strings 250
Number of source words 916
Number of source characters 6,335
User avatar None

Suggestion added

openScale / StringsCzech

Could not establish connection, retrying…
Nepodařilo se připojit, zkouším znovu…
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

openScale / StringsCzech

Bluetooth connection lost
Ztraceno bluetooth spojení
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

openScale / StringsCzech

Low battery level (%d%%), please recharge or replace scale batteries
Baterie ve váze je téměř vybitá (%d%%), prosím nabijte váhu
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

openScale / StringsCzech

Goal weight required
Je třeba zadat cílovou hmotnost
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

openScale / StringsCzech

Initial weight required
Je třeba zadat počáteční hmotnost
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

openScale / StringsCzech

Height required
Je třeba zadat výšku
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

openScale / StringsCzech

Name required
Je třeba uživatelské jméno
2 months ago
User avatar oliexdev

New string to translate

openScale / StringsCzech

New string to translate 2 months ago
User avatar oliexdev

Resource update

openScale / StringsCzech

Resource update 2 months ago
User avatar None

New string to translate

openScale / StringsCzech

New string to translate 5 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity