Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Core CC0-1.0 63% 580 7,745
Project website https://liberapay.com/
Instructions for translators

https://github.com/liberapay/salon/labels/i18n

Translation license CC0-1.0 Liberapay Everywhere Core
Number of strings 1,575
Number of words 14,708
Number of characters 95,918
Number of languages 1
Number of source strings 1,580
Number of source words 14,781
Number of source characters 96,391
User avatar None

Resource update

Liberapay / CoreCzech

Resource update 11 days ago
User avatar None

Resource update

Liberapay / CoreCzech

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Committed changes

Liberapay / CoreCzech

Committed changes 2 weeks ago
User avatar nijel

Translation changed

Liberapay / CoreCzech

Follow Us
KanálySledujte nás
2 weeks ago
User avatar nijel

Translation changed

Liberapay / CoreCzech

Singular
<unused singular (hash=875d02423fb659ec81c96c1ca550c608)>
Plural
You have {n} payments scheduled to renew your donations, but we can't process them because a valid payment instrument is missing.
One
Máte {n} platbu naplánovanou platbu pro obnovení vašeho příspěvku, ale nejsme schopni ji zpracovat, protože chybí platná platební metoda.
Few
Máte {n} platby naplánované platby pro obnovení vašich příspěvků, ale nejsme schopni je zpracovat, protože chybí platná platební metoda.
Other
Máte {n} plateb naplánovaných plateb pro obnovení vašich příspěvků, ale nejsme schopni je zpracovat, protože chybí platná platební metoda.
2 weeks ago
User avatar nijel

Translation changed

Liberapay / CoreCzech

The top {0} individuals on Liberapay are:
Nejlepšími {0} jednotlivci na Liberapay jsou:
2 weeks ago
User avatar nijel

Translation changed

Liberapay / CoreCzech

Singular
Your donations will be funded for {n} week
Plural
Your donations will be funded for {n} weeks
One
Vaše příspěvky budou předplaceny na {n} týden
Few
Vaše příspěvky budou předplaceny na {n} týdny
Other
Vaše příspěvky budou předplaceny na {n} týdnů
2 weeks ago
User avatar nijel

Translation changed

Liberapay / CoreCzech

Your notification settings have been changed.
Vaše nastavení oznámení bylo změněno.
2 weeks ago
User avatar nijel

Translation changed

Liberapay / CoreCzech

Please check that the link you clicked on or copy-pasted hasn't been truncated or altered in any way.
Zkontrolujte, zda odkaz, na který jste klikli nebo kopírovali, nebyl zkrácen nebo nějakým způsobem změněn.
2 weeks ago
User avatar nijel

Translation changed

Liberapay / CoreCzech

The details of this error have been recorded. If you decide to contact us please include the following error identification code in your message: {0}.
Podrobnosti o této chybě byly zaznamenány. Pokud se rozhodnete nás kontaktovat, zahrňte prosím následující chybový kód ve vaší zprávě: {0}.
2 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity