Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Strings GPL-3.0 13
Project website https://www.kunzisoft.com/KeepassDX/
Translation license GPL-3.0 Strings
Number of strings 444
Number of words 1,985
Number of characters 12,831
Number of languages 1
Number of source strings 444
Number of source words 1,985
Number of source characters 12,831
User avatar None

Committed changes

KeePass DX / StringsCzech

Committed changes 11 days ago
User avatar zeritti

Translation changed

KeePass DX / StringsCzech

Change opening mode for the session.

"Write-protected" prevents unintended changes to the database.
"Modifiable" lets you add, delete, or modify all elements.
Změnit režim otevírání pro dané sezení.

V režimu pouze pro čtení zabráníte nechtěným změnám do databáze.

V režimu zápisu je možné přidávat, mazat nebo měnit všechny prvky dle libosti.
12 days ago
User avatar zeritti

New translation

KeePass DX / StringsCzech

Restart the app containing the form to activate the blocking.
Aktivovat zamezení restartováním aplikace obsahující formulář.
12 days ago
User avatar zeritti

New translation

KeePass DX / StringsCzech

Block autofill
Zamezit samovyplnění
12 days ago
User avatar zeritti

New translation

KeePass DX / StringsCzech

Blocklist that prevents auto filling of web domains
Seznam domén, pro něž se zamezí samovyplnění
12 days ago
User avatar zeritti

New translation

KeePass DX / StringsCzech

Web domain blocklist
Seznam blokovaných webových domén
12 days ago
User avatar zeritti

New translation

KeePass DX / StringsCzech

Blocklist that prevents auto filling of apps
Seznam aplikací, v nichž se zamezí samovyplnění
12 days ago
User avatar zeritti

New translation

KeePass DX / StringsCzech

Application blocklist
Seznam blokovaných aplikací
12 days ago
User avatar zeritti

Translation changed

KeePass DX / StringsCzech

Automatically suggest search results from the web domain or application ID
Automaticky navrhneout výsledky hledání z webové domény nebo IdD aplikace
12 days ago
User avatar zeritti

New translation

KeePass DX / StringsCzech

Filter
Vytřídit
12 days ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity