Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
Project website http://hunspell.github.io/
Translation license LGPL-3.0+
Number of strings 2212
Number of words 17612
Number of chars 109788
Number of languages 28
Number of source strings 79
Number of source words 629
Number of source chars 3921
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Hunspell/Translations - Czech
a year ago pavelbo Translation completed Hunspell/Translations - Czech
a year ago pavelbo New translation Hunspell/Translations - Czech
--check-url zkontrolovat URL adresy, e-mailové adresy a popisy umístění v souborovém systému
a year ago pavelbo New translation Hunspell/Translations - Czech
-a rozhraní roury (pipe) pro Ispell
a year ago pavelbo New translation Hunspell/Translations - Czech
Příklady: hunspell -d cs_CZ soubor.txt # interaktivní kontrola
hunspell -i utf-8 soubor.txt # zkontrolovat soubor se znak. sadou UTF-8
hunspell -l *.odt # vypsat zkomolená slova v ODF souborech

# Rychlá oprava ODF dokumentů vytvořením osobního slovníku

# 1 Vytvořte zhuštěný seznam zkomolených a neznámých slov:

hunspell -l *.odt | sort | uniq >slova

# 2 V souboru slova smažte zkomolená slova.
# 3 Vzniklý osobní slovník použijte pro opravu v něm smazaných slov:

hunspell -p slova *.odt

a year ago pavelbo Translation changed Hunspell/Translations - Czech
Nedaří se otevřít affixsoubory s příponami nebo slovníkové soubory pro slovník nazvaný „%s“.
a year ago pavelbo Translation changed Hunspell/Translations - Czech
Toto je svobodný software – viz podmínky kopírování uvedené ve zdrojových kódech.
NENÍ poskytována žádná záruka, ani PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ
ÚČEL, v rozsahu, jaký umožňuje legislativa.

a year ago pavelbo Translation changed Hunspell/Translations - Czech
Toto je svobodný software – viz podm
a year ago pavelbo New translation Hunspell/Translations - Czech
Toto je svobodný software
a year ago pavelbo New translation Hunspell/Translations - Czech

Copyright (C) 2002-2014 László Németh. Licence: MPL/GPL/LGPL.

Založeno na softwarové knihovně Myspell z projektu OpenOffice.org.
Myspell copyright (C) Kevin Hendricks, 2001-2002, Licence: BSD.

Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year