Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Hunspell/Translations - Czech
a year ago Pavel Borecki Translation completed Hunspell/Translations - Czech
a year ago Pavel Borecki New translation Hunspell/Translations - Czech
--check-url zkontrolovat URL adresy, e-mailové adresy a popisy umístění v souborovém systému
a year ago Pavel Borecki New translation Hunspell/Translations - Czech
-a rozhraní roury (pipe) pro Ispell
a year ago Pavel Borecki New translation Hunspell/Translations - Czech
Příklady: hunspell -d cs_CZ soubor.txt # interaktivní kontrola
hunspell -i utf-8 soubor.txt # zkontrolovat soubor se znak. sadou UTF-8
hunspell -l *.odt # vypsat zkomolená slova v ODF souborech

# Rychlá oprava ODF dokumentů vytvořením osobního slovníku

# 1 Vytvořte zhuštěný seznam zkomolených a neznámých slov:

hunspell -l *.odt | sort | uniq >slova

# 2 V souboru slova smažte zkomolená slova.
# 3 Vzniklý osobní slovník použijte pro opravu v něm smazaných slov:

hunspell -p slova *.odt

a year ago Pavel Borecki Translation changed Hunspell/Translations - Czech
Nedaří se otevřít affixsoubory s příponami nebo slovníkové soubory pro slovník nazvaný „%s“.
a year ago Pavel Borecki Translation changed Hunspell/Translations - Czech
Toto je svobodný software – viz podmínky kopírování uvedené ve zdrojových kódech.
NENÍ poskytována žádná záruka, ani PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ
ÚČEL, v rozsahu, jaký umožňuje legislativa.

a year ago Pavel Borecki Translation changed Hunspell/Translations - Czech
Toto je svobodný software – viz podm
a year ago Pavel Borecki New translation Hunspell/Translations - Czech
Toto je svobodný software
a year ago Pavel Borecki New translation Hunspell/Translations - Czech

Copyright (C) 2002-2014 László Németh. Licence: MPL/GPL/LGPL.

Založeno na softwarové knihovně Myspell z projektu OpenOffice.org.
Myspell copyright (C) Kevin Hendricks, 2001-2002, Licence: BSD.

Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year