Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Translations Fix this component to clear its alerts. LGPL-3.0
Project website http://hunspell.github.io/
Translation license LGPL-3.0 Translations
Number of strings 79
Number of words 629
Number of characters 3,921
Number of languages 1
Number of source strings 79
Number of source words 629
Number of source characters 3,921
User avatar pavelbo

Translation completed

Hunspell / TranslationsCzech

Translation completed 2 years ago
User avatar None

Committed changes

Hunspell / TranslationsCzech

Committed changes 2 years ago
User avatar pavelbo

New translation

Hunspell / TranslationsCzech

--check-url check URLs, e-mail addresses and directory paths
--check-url zkontrolovat URL adresy, e-mailové adresy a popisy umístění v souborovém systému
2 years ago
User avatar pavelbo

New translation

Hunspell / TranslationsCzech

-a Ispell's pipe interface
-a rozhraní roury (pipe) pro Ispell
2 years ago
User avatar pavelbo

New translation

Hunspell / TranslationsCzech

Example: hunspell -d en_US file.txt # interactive spelling
hunspell -i utf-8 file.txt # check UTF-8 encoded file
hunspell -l *.odt # print misspelled words of ODF files

# Quick fix of ODF documents by personal dictionary creation

# 1 Make a reduced list from misspelled and unknown words:

hunspell -l *.odt | sort | uniq >words

# 2 Delete misspelled words of the file by a text editor.
# 3 Use this personal dictionary to fix the deleted words:

hunspell -p words *.odt

Příklady: hunspell -d cs_CZ soubor.txt # interaktivní kontrola
hunspell -i utf-8 soubor.txt # zkontrolovat soubor se znak. sadou UTF-8
hunspell -l *.odt # vypsat zkomolená slova v ODF souborech

# Rychlá oprava ODF dokumentů vytvořením osobního slovníku

# 1 Vytvořte zhuštěný seznam zkomolených a neznámých slov:

hunspell -l *.odt | sort | uniq >slova

# 2 V souboru slova smažte zkomolená slova.
# 3 Vzniklý osobní slovník použijte pro opravu v něm smazaných slov:

hunspell -p slova *.odt

2 years ago
User avatar pavelbo

Translation changed

Hunspell / TranslationsCzech

Can't open affix or dictionary files for dictionary named "%s".
Nedaří se otevřít affixsoubory s příponami nebo slovníkové soubory pro slovník nazvaný „%s“.
2 years ago
User avatar pavelbo

Translation changed

Hunspell / TranslationsCzech

This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
to the extent permitted by law.
Toto je svobodný software – viz podmínky kopírování uvedené ve zdrojových kódech.
NENÍ poskytována žádná záruka, ani PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ
ÚČEL, v rozsahu, jaký umožňuje legislativa.

2 years ago
User avatar pavelbo

Translation changed

Hunspell / TranslationsCzech

This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
to the extent permitted by law.
Toto je svobodný software – viz podm
2 years ago
User avatar pavelbo

New translation

Hunspell / TranslationsCzech

This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
to the extent permitted by law.
Toto je svobodný software
2 years ago
User avatar pavelbo

New translation

Hunspell / TranslationsCzech


Copyright (C) 2002-2014 László Németh. License: MPL/GPL/LGPL.

Based on OpenOffice.org's Myspell library.
Myspell's copyright (C) Kevin Hendricks, 2001-2002, License: BSD.


Copyright (C) 2002-2014 László Németh. Licence: MPL/GPL/LGPL.

Založeno na softwarové knihovně Myspell z projektu OpenOffice.org.
Myspell copyright (C) Kevin Hendricks, 2001-2002, Licence: BSD.

2 years ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity