Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Project website https://gitlab.com/ChristianPauly/fluffychat/
Translation license GPLv3
Number of strings 4564
Number of words 20090
Number of languages 14
Number of source strings 326
Number of source words 1435
When User Action Detail Object
a month ago None Resource update FluffyChat/Translations - Czech
2 months ago None Committed changes FluffyChat/Translations - Czech
2 months ago milkor73 New translation FluffyChat/Translations - Czech
<br><b>Klient Matrixu</ b><br> <br>* FluffyChat je klient matrix protokolu a je kompatibilní se všemi matrix servery a matrix identifikačními servery. Veškerá komunikace při používání FluffyChatu je realizována prostřednictvím matrix serveru a matrix serveru identity.<br>* Výchozí server FluffyChat je https://ubports.chatmatrix.org a výchozím serverem identity je https://vector.im.<br>* FluffyChat neprovozuje žádné servery ani služby.<br>* Veškerý přenos zpráv mezi FluffyChat a servery je zajištěn a chráněn šifrováním. End-to-end šifrování není zatím podporováno.<br>* FluffyChat nenese žádnou odpovědnost za zpracování dat jakýmkoli z matrix serverů anebo matrix identifikačních serverů.<br>* Pro nalezení kontaktů nabízí FluffyChat možnost použití telefonních čísel. Tato funkce je volitelná, žádné kontakty nebudou staženy bez povolení uživatele! Uživatel si může vybrat, které kontakty chce načíst na server identit!<br><br><b> Push Oznámení</ b><br<br>* Matrix server používaný uživatelem zašle automaticky push notifikace na UBports push službu. Tato oznámení jsou šifrována pomocí protokolu https při přenosu od matrix serveru k oficiální bráně matrix ubports na adrese https://push.ubports.com:5003/_matrix/push/r0/notify, která předává oznámení službě UBports push na adrese https://push.ubports.com a zasílá tyto zprávy jako upozornění na zařízení uživatele.<br>
2 months ago None New string to translate FluffyChat/Translations - Czech
2 months ago None Resource update FluffyChat/Translations - Czech
2 months ago ChristianPauly Committed changes FluffyChat/Translations - Czech
3 months ago milkor73 New translation FluffyChat/Translations - Czech
FluffyChat je otevřený, neziskový a fajn. Vývoj a servery jsou finančně podporovány komunitou. Pro zaslání VašehoZašlete Váš finančního příspěveku projektu použijteřes <a href='https://www.patreon.com/bePatron?u=11123241'>Patreon</a> nebo <a href='https://liberapay.com/KrilleChritzelius/donate'>Liberapay</a>
3 months ago milkor73 New translation FluffyChat/Translations - Czech
Oprava drobných chyb a aktualizace překladů.
3 months ago None New string to translate FluffyChat/Translations - Czech
3 months ago None Resource update FluffyChat/Translations - Czech
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year