Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Translations 28.5% 19.1% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
Project website https://calcpvautonome.zici.fr/
Translation license Beerware
Number of strings 1208
Number of words 9528
Number of chars 62644
Number of languages 4
Number of source strings 302
Number of source words 2382
Number of source chars 15661
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes CalcPvAutonome/Translations - Czech
a year ago demo Translation reverted CalcPvAutonome/Translations - Czech
Celkový součet množství energie, požadované zařízeními, která pravděpodobně budou zapnutá současně, NEBO spotřeba energeticky nejnáročnějšího spotřebiče v případě, který nebývá zapnutý současně s ostatními.
a year ago None Committed changes CalcPvAutonome/Translations - Czech
a year ago pavelbo New translation CalcPvAutonome/Translations - Czech
Denní potřeba není správně protože je menší než 0 (nula)
a year ago pavelbo New translation CalcPvAutonome/Translations - Czech
Zkopírujte níže uvedenou webovou adresu – ponechte ji zde nebo ji zde sdílejte…
a year ago pavelbo New translation CalcPvAutonome/Translations - Czech
Vzorec je: energie (W) x čas (v hodinách) x počet = Wh/j (watt hodin den)
a year ago pavelbo New translation CalcPvAutonome/Translations - Czech
Zaškrtnuto: vaše denní spotřeba bude odhadnuta automaticky<br/>Nezaškrtnuto: budete zadávat svou denní spotřebu (užitečné v případě, že vaše lednička je zapnutá nepřetržitě ale kompresor spíná pouze tehdy, pokud teplota v místnosti stoupne
a year ago pavelbo New translation CalcPvAutonome/Translations - Czech
Zaškrtněte všechna zařízení která nejspíš budou zapnutá současně (například: počítač, lednička, svítidlo v obýváku). Oproti tomu když třeba půjdete používat vrtačku, počítač po tu dobu můžete vypnout
a year ago pavelbo New translation CalcPvAutonome/Translations - Czech
Hodnoty modelu jsou přibližné odhady – pokud potřebujete přesnější měření zvažte použití wattmetru pro zjištění přesné spotřeby každého z vašich zařízení
a year ago pavelbo New translation CalcPvAutonome/Translations - Czech
Kliknutím sem zaveďte tyto hodnoty do výpočtu <br/> rozměrů své autonomní solární instalace
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year