Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Translations GPL-3.0 76% 53 306
Project website https://kaidan.im
Translation license GPL-3.0 Translations
Number of strings 222
Number of words 808
Number of characters 4,838
Number of languages 1
Number of source strings 241
Number of source words 879
Number of source characters 5,253
User avatar None

Committed changes

Kaidan / TranslationsCatalan

Committed changes 2 months ago
User avatar Fito

New translation

Kaidan / TranslationsCatalan

Constant quality
Qualitat constant
2 months ago
User avatar Fito

New translation

Kaidan / TranslationsCatalan

Quote message
Cita el missatge
2 months ago
User avatar Fito

New translation

Kaidan / TranslationsCatalan

Mute notifications
Silencia les notificacions
2 months ago
User avatar Fito

New translation

Kaidan / TranslationsCatalan

Unmute notifications
Torna a activar les notificacions
2 months ago
User avatar Fito

New translation

Kaidan / TranslationsCatalan

Scan the QR code or enter the credentials as text on another device to log in on it.

Attention:
Never show this QR code to anyone else. It would allow unlimited access to your account!
Escanegeu el codi QR o introduïu les credencials com a text en un altre dispositiu per a iniciar-hi una sessió.

Atenció:
Mai no mostreu aquest codi QR als altres. Fer-ho donaria accés il·limitat al vostre compte!
2 months ago
User avatar Fito

New translation

Kaidan / TranslationsCatalan

Transfer account to another device
Transfereix el compte a un altre dispositiu
2 months ago
User avatar Fito

New translation

Kaidan / TranslationsCatalan

Search down
Cerca cap endavant
2 months ago
User avatar Fito

New translation

Kaidan / TranslationsCatalan

Search up
Cerca cap enrere
2 months ago
User avatar Fito

Translation changed

Kaidan / TranslationsCatalan

Spoiler hint
Indici de la filtrrevelació
2 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity