Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Translations GPL-3.0 97% 9 30 5
Project website https://tkashkin.tk/projects/gamehub
Translation license GPL-3.0 Translations
Number of strings 365
Number of words 1,070
Number of characters 7,157
Number of languages 1
Number of source strings 365
Number of source words 1,070
Number of source characters 7,157
User avatar None

New string to translate

GameHub / TranslationsCatalan

New string to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

GameHub / TranslationsCatalan

Resource update 6 months ago
User avatar None

Committed changes

GameHub / TranslationsCatalan

Committed changes 7 months ago
User avatar MarcRiera

Marked for edit

GameHub / TranslationsCatalan

Tweak launch options and apply them to games automatically
Ajustaeu les opcions d'execució i aplicaqueu-les als jocs automàticament
7 months ago
User avatar MarcRiera

Marked for edit

GameHub / TranslationsCatalan

Edit file
Seleccioneu unEdita el fitxer
7 months ago
User avatar MarcRiera

New translation

GameHub / TranslationsCatalan

%s: Tweaks
%s: CapeAjustaments
7 months ago
User avatar MarcRiera

Translation changed

GameHub / TranslationsCatalan

Tweaks are loaded from <b>%1$s</b> and %2$d more directories <b>(?)</b>
Els ajustaments es carreguen des de <b>%1$s</b> i %2$d directoris més <b>(?)</b>.
7 months ago
User avatar MarcRiera

New translation

GameHub / TranslationsCatalan

Tweaks are loaded from <b>%1$s</b> and %2$d more directories <b>(?)</b>
Els ajustaments es carreguen des de <b>%1$s</b> i %2$d directoris més <b>(?)</b>.
7 months ago
User avatar MarcRiera

New translation

GameHub / TranslationsCatalan

Click to open
Feu clic per obrir
7 months ago
User avatar MarcRiera

Translation changed

GameHub / TranslationsCatalan

Tweaks are loaded from following directories in order
Last tweak overrides previous tweaks with same identifiers
Els ajustaments es carreguen dels directoris següents en ordre.
L'últim ajustament anul·la els ajustaments anteriors amb els mateixos identificadors.
7 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity