Project website https://www.phpmyadmin.net/
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators

https://www.phpmyadmin.net/translate/

Translation license GPL-2.0-or-later, GPL-3.0-or-later
Number of strings 1,008,781
Number of words 7,371,997
Number of characters 47,775,453
Number of languages 92
Number of source strings 12,665
Number of source words 784
Number of source characters 680,879
None

New string to translate

phpMyAdmin / DevelopmentBulgarian

New string to translate 4 weeks ago
None

Resource update

phpMyAdmin / DevelopmentBulgarian

Resource update 4 weeks ago
None

Resource update

phpMyAdmin / DevelopmentBulgarian

Resource update 4 weeks ago
None

Resource update

phpMyAdmin / 5.0Bulgarian

Resource update 4 weeks ago
None

Resource update

phpMyAdmin / 4.9Bulgarian

Resource update 4 weeks ago
None

Suggestion removed during cleanup

phpMyAdmin / 4.9Bulgarian

Опитвате се да намалите броя на редовете, но в тях има данни, които ще бъдата загубени. Искате ли да продължите?
a month ago
None

New string to translate

phpMyAdmin / DevelopmentBulgarian

New string to translate a month ago
None

New string to translate

phpMyAdmin / 5.0Bulgarian

New string to translate a month ago
None

Resource update

phpMyAdmin / DevelopmentBulgarian

Resource update a month ago
None

New string to translate

phpMyAdmin / 4.9Bulgarian

New string to translate a month ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year