Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Translations GPL-2.0
Project website https://cboxdoerfer.github.io/fsearch/
Translation license GPL-2.0 Translations
Number of strings 106
Number of words 308
Number of characters 1,914
Number of languages 1
Number of source strings 106
Number of source words 308
Number of source characters 1,914
User avatar None

Committed changes

FSearch / TranslationsBulgarian

Committed changes 2 weeks ago
User avatar cybercop

Translation changed

FSearch / TranslationsBulgarian

Supports wildcards. Multiple entries must be separated by ';'
Поддържа заместващи символи. Многократните записи трябва да бъдат разделени от ';'
2 weeks ago
User avatar cybercop

Translation changed

FSearch / TranslationsBulgarian

Go to <b>Edit → Preferences → Database</b> and add some locations
Отидете до <b>Редактиране → Настройки → База с данни</b> и добавете желаните местоположения
2 weeks ago
User avatar None

Committed changes

FSearch / TranslationsBulgarian

Committed changes 3 months ago
User avatar cybercop

New translation

FSearch / TranslationsBulgarian

A file search application focusing on performance and advanced features
Инструмент за търсене, фокусиран върху висока производителност и разширени възможности
3 months ago
User avatar cybercop

New translation

FSearch / TranslationsBulgarian

search;fsearch;files;folders;music;video;documents;find;tool;everything;
търсене;търсене на файлове;файлове;папки;музика;видео;документи;намиране;инструмент;всичко;
3 months ago
User avatar cybercop

New translation

FSearch / TranslationsBulgarian

system-search
търсене в системата
3 months ago
User avatar cybercop

New translation

FSearch / TranslationsBulgarian

Dialogs
Диалози
3 months ago
User avatar cybercop

New translation

FSearch / TranslationsBulgarian

file / folder failed to open
файлът / папката не могат да бъдат отворени
3 months ago
User avatar cybercop

New translation

FSearch / TranslationsBulgarian

Show warning dialogs when:
Показване на диалог за предупреждение, когато:
3 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity