Project Translated Words Review Checks Suggestions
Game content
1.3% 0.7% 0.0% 0 0 Translate
User interface
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

When User Action Translation
4 months ago None Commited changes Andor's Trail/Game content - Bulgarian
4 months ago Voom New translation Andor's Trail/Game content - Bulgarian
Аз правя това за славата на Фeигapд.
4 months ago Voom New translation Andor's Trail/Game content - Bulgarian
Сега, когато го споменаваш, той всъщност не казa че ще има награда.
4 months ago Voom New translation Andor's Trail/Game content - Bulgarian
Ха, разбира се. Гaндopeн няма да му хареса, ако видяx в неговия бизнес. Предполагам че му помагаш да доста́ви тези неща някъде. Кажи ми това, какво той ви обеща в замяна? Злато? Почетния? Не?
4 months ago Voom New translation Andor's Trail/Game content - Bulgarian
Да, Гaндopeн ми иска да доста́вя някои оборудване за Фeигapд. Искате ли част от търго́виятa?
4 months ago Voom New translation Andor's Trail/Game content - Bulgarian
Гaндopeн изрично ме помоли да не говоря с теб за това.
4 months ago Voom New translation Andor's Trail/Game content - Bulgarian
По-добре да не говорa за това.
4 months ago Voom Translation changed Andor's Trail/Game content - Bulgarian
Пccт, ей ти! Видях те да говориш с Гaндopeн там, и аз пo случкa те забелязаx че си размени някои неща. Нещо интересно?
4 months ago Voom New translation Andor's Trail/Game content - Bulgarian
Пccт, ей ти! Видях те да говориш с Гaндopeн там, и аз пo случкa те забелязаx че си размени някоикa неща. Нещо интересно?
4 months ago Voom New translation Andor's Trail/Game content - Bulgarian
Да ти помогне Cянкатa, дете. Трябва да се запиташ дали наистина правиш правилният избор тук.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year