Language Status Translation Edit
😃 (generated)
🌏↔🌎{docs_url}
Edit
German (de_DE@rude)
Ich hab 'ne REST-API. Wenn du dich dazu hinablässt, die Dokumentation zu lesen, findest du sie auf {docs_url}.
Edit
German
Für mich gibt es eine REST-API. Die Dokumentation dafür befindet sich auf {docs_url}.
Edit
Hungarian
A bot rendelkezik egy RESTful API-al. A hozzá csatolt dokumentáció megtalálható a {docs_url} címen.
Edit
Polish (pl_PL@rude)
Mam dostępne spokojne API. Dokumenty dla niego znajdują się w {docs_url}.
Edit
Polish
Posiadam dostępne API. Dokumenty dla tego przedmiotu będą znajdowały się w {docs_url}.
Edit
Spanish
Tengo un RESTful API disponible. Los documentos de eso estan localizado a {docs_url}.
Edit