Language Status Translation Edit
Chinese (Traditional)
Edit
Danish
Edit
English
Let us assume you want to tag new entries as « <i>short reading</i> » when the reading time is under 3 minutes.<br />In that case, you should put « readingTime &lt;= 3 » in the <i>Rule</i> field and « <i>short reading</i> » in the <i>Tags</i> field.<br />Several tags can added simultaneously by separating them with a comma: « <i>short reading, must read</i> »<br />Complex rules can be written by using predefined operators: if « <i>readingTime &gt;= 5 AND domainName = "github.com"</i> » then tag as « <i>long reading, GitHub </i> »
Edit
French
Imaginons que voulez attribuer aux nouveaux articles le tag « <i>lecture courte</i> » lorsque le temps de lecture est inférieur à 3 minutes.<br />Dans ce cas, vous devriez mettre « readingTime &lt;= 3 » dans le champ <i>Règle</i> et « <i>lecture courte</i> » dans le champ <i>Tag</i>.<br />Plusieurs tags peuvent être ajoutés simultanément en les séparant par des virgules : « <i>lecture courte, à lire</i> »<br />Des règles complexes peuvent être créées en utilisant des opérateurs prédéfinis: si « <i>readingTime &gt;= 5 AND domainName = "github.com"</i> » alors attribuer les tags « <i>lecture longue, GitHub</i> »
Edit
German
Nehmen wir an, du möchtest deine Einträge als "<i>schnell lesbar</i>" taggen, wenn die Lesezeit kürzer als drei Minuten ist.<br />In diesem Fall solltest du "readingTime &lt;= 3" in das Feld <i>Regel</i> und "<i>schnell lesbar</i>" in das Feld <i>Tags</i> schreiben.<br />Mehrere Tags können gleichzeitig hinzugefügt werden, indem sie durch ein Komma getrennt werden: "<i>schnell lesbar, interessant</i>".<br />Komplexe Regeln können durch vordefinierte Operatoren geschrieben werden: if "<i>readingTime &gt;= 5 AND domainName = "github.com"</i>" dann tagge als "<i>länger lesen, github</i>".
Edit
Hungarian
Tételezzük fel, hogy szeretné az új bejegyzéseket úgy címkézni mint « <i>rövid olvasnivaló</i> », ha az elolvasási idejük 3 perc alatt van.<br />Ebben az esetben ezt írja be a <i>Szabály</i> mezőbe: « readingTime &lt;= 3 », a <i>Címkék</i> mezőbe pedig: « <i>rövid olvasnivaló</i> ».<br />Több címke is hozzáadható egyszerre, ha vesszővel elválasztja őket: « <i>rövid olvasnivaló, el kell olvasni</i> »<br />Összetett szabályok írhatók előre definiált operátorok használatával: ha « <i>readingTime &gt;= 5 AND domainName = "github.com"</i> » akkor címkézd meg mint « <i>hosszú olvasnivaló, GitHub</i> »
Edit
Italian
Diciamo che vuoi etichettare un contenuto come « <i>lettura veloce</i> » quando il tempo di lettura è inferiore ai 3 minuti.<br />In questo case, devi mettere « readingTime &lt;= 3 » nel campo <i>Regola</i> e « <i>lettura veloce</i> » nel campo <i>Etichette</i>.<br />Molte etichette si possono aggiungere contemporanemente separandole con una virgola: « <i>lettura veloce, da leggere</i> »<br />Regole complesse possono essere scritte utilizzando gli operatori predefiniti: se « <i>readingTime &gt;= 5 AND domainName = "github.com"</i> » allora etichetta « <i>lettura lunga, github </i> »
Edit
Japanese
Edit
Norwegian Bokmål
Edit
Occitan
Imaginem que volètz atribuir als novèls article l'etiqueta « <i>lectura corta</i> » quand lo temps per legir es inferior a 3 minutas.<br />Dins aquel cas, deuriatz metre « readingTime &lt;= 3 » dins lo camp <i>Règla</i> e « <i>lectura corta</i> » dins lo camp <i>Etiqueta</i>.<br />Mai d'una etiquetas pòdon èsser apondudas simultanèament ne las separant amb de virgulas : « <i>lectura corta, per ligir</i> »<br />De règlas complèxas pòdon èsser creadas n'emplegant d'operators predefinits : se « <i>readingTime &gt;= 5 AND domainName = "github.com"</i> » alara atribuir las etiquetas « <i>lectura longa, github </i> »
Edit
Persian
Edit
Polish
Załóżmy, że chcesz otagować nowe wpisy jako « <i>do szybkiego przeczytania</i> » jeżeli czas czytania wynosi mniej niż 3 minuty.<br />W tym przypadku ponienieneś umieścić « czasCzytania &lt;= 3 » w polu <i>Reguła</i> i « <i><do szybkiego przeczytania</i> » w polu <i>Tagi</i>.<br />Wiele tagów może zostać dodanych jednocześnie rozdzielając je przecinkami: « <i>do szybkiego przeczytania, koniecznie przeczytać</i> »<br />Kompleksowe reguły mogą być napisane przy użyciu operatorów: jeżeli « <i>czasCzytania &gt;= 5 I nazwaDomeny = "github.com"</i> » wtedy otaguj jako « <i>dłuższy tekst, github </i> »
Edit
Romanian
Edit
Russian
Предположим, вы хотите пометить новые записи как "<i>короткая</i>", когда на чтение уйдет меньше 3 минут.<br />В этом случае, установите " readingTime &lt;= 3 " в поле <i>Правила</i> и "<i>короткая</i>" в поле <i>Теги</i>.<br />Несколько тегов могут добавляться одновременно, разделяя их запятой: "<i>короткая, прочитать обязательно</i>" <br />Сложные правила могут быть записаны с использованием предопределенных операторов: если "<i>readingTime &gt;= 5 AND domainName = \"github.com\"</i> " тогда тег будет "<i>долго читать, github </i>"
Edit
Spanish
Supongamos que quiere etiquetar los artículos nuevos como « <i>lectura corta</i> » cuando el tiempo de lectura sea menos de 3 minutos.<br /> En ese caso, debe poner « readingTime &lt;= 3 » en el campo <i>Regla</i> y « <i>lectura corta</i> » en el campo <i>Etiquetas</i>.<br />Se pueden añadir varias etiquetas al mismo tiempo separadas por comas: « <i>lectura corta, lectura obligada</i> »<br />Se pueden escribir reglas complejas utilizando los operadores predefinidos: si « <i>readingTime &gt;= 5 AND domainName = "github.com"</i> » entonces etiqueta como « <i>lectura larga, github </i> »
Edit
Thai
การสมมติที่คุณต้องการแท็กรายการใหม่ไปยัง « <i>การอ่านแบบสั้น</i> » เมื่ออ่านในช่วง 3 นาที <br />ในกรณีนี้, คุณควรใส่ « readingTime &lt;= 3 » ภายใน <i>ข้อบังคับ</i> ของพื่นที่และ « <i>การอ่านแบบสั้น</i> » ภายใน <i>แท็ก</i> ของพื้นที่<br />ในหลายแท็กสามารถเพิ่มได้พร้อมกันโดยแบ่งกับ comma: « <i>การอ่านแบบสั้น, ต้องอ่าน</i> »<br />ข้อบังคับที่ซับซ้อนสามารถเขียนโดยการใช้การดำเนินการที่กำหนดไว้ก่อน: ถ้า « <i>readingTime &gt;= 5 AND domainName = "github.com"</i> » ดังนั้นแท็กไปยัง « <i>การอ่านแบบยาว, github </i> »
Edit
Turkish
Örneğin, 3 dakikadan kısa okuma süresi olan yeni makaleleri « <i>kısa okumalar</i>» etiketi ile etiketlemek istiyorsunuz diyelim.<br />Bu durumda, <i>Kural</i> alanına « readingTime &lt; = 3 » değeri, ve de <i>Etiketler</i> alanına da <i>kısa okumalar</i> değerini girmelisiniz.<br /> Eğer birden fazla etiket tanımlamak istiyorsanız arasına virgül koyabilirsiniz: « <i>kısa okumalar, mutlaka oku</i> »<br />Daha kompleks kurallar önden tanımlanmış operatörlerle girilebilir: Eğer « <i> readingTime &gt; = AND domainName = "github.com"</i> » ise, o zaman « <i>uzun okumalar, GitHub</i> » gibi girebilirsiniz
Edit