When User Action Detail Object
a year ago kingu Translation changed Liberapay/Core - Norwegian Bokmål
Du har blitt invitert inn i et teamlag på Liberapay
a year ago lilletale New translation Liberapay/Core - Norwegian Bokmål
Du har blitt invitert inn i et team på Liberapay
Browse all component changes