When User Action Detail Object
a year ago gulars New translation Sonic Pi/Tutorial - Norwegian Bokmål
Legg merke til at den får maskinen til å overse dethoppe over denne linjen, så vi ikke hører detn. Dette kalles en kommentar. I Sonic Pi kan vi bruke kommentarer til å legge til og ta ut ting fra miksen, og legge dem til igjen.
a year ago MartinMekk Translation changed Sonic Pi/Tutorial - Norwegian Bokmål
Legg merke til at den får maskinen til å overse det, så vi ikke hører det. Dette kalles en kommentar. I Sonic Pi kan vi bruke kommentarer til å legge til og ta ut ting fra miksen.
a year ago MartinMekk Translation changed Sonic Pi/Tutorial - Norwegian Bokmål
Legg merke til at den får maskinen til å overse det, så vi ikke hører det. Dette kalles en kommentar. VI Sonic Pi kan vi bruke kommentarer til å kommentere ut fra- og legge ting til - i miksen i Sonic Pilegge til og ta ut ting fra miksen.
a year ago MartinMekk Translation changed Sonic Pi/Tutorial - Norwegian Bokmål
Legg merke til hvordan den forteller atat den får maskinen skaltil å overse det, så vi ikke hører dent. Dette kalles en kommentar. Vi kan bruke kommentarer til å kommentere ut fra- og legge ting til - i miksen i Sonic Pi.
2 years ago kingu Translation changed Sonic Pi/Tutorial - Norwegian Bokmål
Legg merke til hvordan den forteller at maskinen skal overse det, så vi ikke hører den. Dette kalles en kommentar. Vi kan bruke kommentarer til å kommentere ut fra- og legge ting til - i miksen i Sonic Pi.
2 years ago oeyrvin New translation Sonic Pi/Tutorial - Norwegian Bokmål
Legg merke til hvordan den forteller at maskinen skal ignorere det, så vi ikke hører den. Dette kalles en kommentar. Vi kan bruke kommentarer til å fjerne og legge til ting inn i blandingen i Sonic Pi.
Browse all component changes