When User Action Detail Object
a month ago Allan Nordhøy New translation Liberapay/Core - Norwegian Bokmål
Den {date} lovet du å donere {money_amount} til {user_name}, forutsatt at vedkommende registrerte seg på Liberapay.
Browse all component changes