Source Translation Glossary
applet sovelma Remmina
authentication todennus Remmina
Background colour Taustan väri Remmina
colour väri Remmina
command komento Remmina
connect yhdistäminen Remmina
connection profile yhteysprofiili Remmina
connections yhteyksiä Remmina
desktop työpöytä Remmina
Disconnected Irrotettu Remmina
domain verkkotunnus Remmina
encryption salaus Remmina
Enter Anna Remmina
Entry Merkintä Remmina
factor kerroin Remmina
folder kansio Remmina
font kirjaisin Remmina
Foreground Etualan Remmina
Foreground color Edustan väri Remmina
for pasting liittämiseen Remmina
from clipboard leikepöydälle Remmina
gateway yhdyskäytävä Remmina
gateway server yhdyskäytäväpalvelin Remmina
Grab kaappaa Remmina
Host key Isäntäavain Remmina
keepalive pidä hengissä Remmina
key avain Remmina
keyboard näppäimistö Remmina
listen kuuntele Remmina
Local Paikallinen Remmina
Master password Pääsalasana Remmina
new uusi Remmina
options asetukset Remmina
password salasana Remmina
plugin liitännäinen Remmina
port portti Remmina
port forwarding portin edelleenlähetys Remmina
Preference Asetukset Remmina
probes anturit Remmina
Reconnection Uudelleen yhdistäminen Remmina
remote etä Remmina
remote desktop etätyöpöytä Remmina
Repeat Toista Remmina
scale skaalaus Remmina
Scaling quality Skaalauslaatu Remmina
screenshot kuvakaappaus Remmina
Scrollback lines Vieritysrivit Remmina
Seconds Sekunnit Remmina
secret salainen Remmina
secret key authentication salainen avaintodennus Remmina
Select all Valitse kaikki Remmina
session istunto Remmina
Set Aseta Remmina
Shortcut Oikotie Remmina
Smartcard Älykortti Remmina
Terminal Pääte Remmina
toolbar työkalurivi Remmina
tunnel tunneli Remmina
Use Käytä Remmina
username käyttäjätunnus Remmina
username käyttäjätunnus Remmina
validity voimassaolo Remmina
View-only mode Vain katselu-tila Remmina
widgets vekottimille Remmina
User avatar lahtis

Added to glossary

RemminaFinnish Remmina

Merkintä
8 months ago
User avatar lahtis

Glossary updated

RemminaFinnish Remmina

Pääte
8 months ago
User avatar lahtis

Added to glossary

RemminaFinnish Remmina

Taustan väri
8 months ago
User avatar lahtis

Glossary updated

RemminaFinnish Remmina

Edustan väri
8 months ago
User avatar lahtis

Added to glossary

RemminaFinnish Remmina

Edusta
8 months ago
User avatar lahtis

Added to glossary

RemminaFinnish Remmina

Etualan
8 months ago
User avatar lahtis

Added to glossary

RemminaFinnish Remmina

väri
8 months ago
User avatar lahtis

Added to glossary

RemminaFinnish Remmina

avain
8 months ago
User avatar lahtis

Added to glossary

RemminaFinnish Remmina

Valitse kaikki
8 months ago
User avatar lahtis

Added to glossary

RemminaFinnish Remmina

leikepöydälle
8 months ago
Browse all glossary changes