Source Translation Glossary
auto kendiliğinden NewPipe
auto kendiliğinden NewPipe
automatic kendiliğinden NewPipe
automatically kendiliğinden NewPipe
background arka plan NewPipe
bookmark yer imi NewPipe
browser tarayıcı NewPipe
cache önbellek NewPipe
cancel iptal et NewPipe
channel kanal NewPipe
content içerik NewPipe
create oluştur NewPipe
database veri tabanı NewPipe
dedicated adanmış NewPipe
default öntanımlı NewPipe
delete sil NewPipe
device aygıt NewPipe
device aygıt NewPipe
device aygıt NewPipe
directory dizin NewPipe
drawer çekmece NewPipe
feed besleme NewPipe
filter süzgeç NewPipe
folder klasör NewPipe
font yazı tipi NewPipe
format biçim NewPipe
gesture hareket NewPipe
group küme NewPipe
install yükle NewPipe
kiosk köşk NewPipe
live canlı NewPipe
metadata üst veri NewPipe
mode kip NewPipe
name ad NewPipe
normal normal NewPipe
orientation yönlendirme NewPipe
path konum NewPipe
play oynat NewPipe
player oynatıcı NewPipe
playlist oynatma listesi NewPipe
popup açılır oynatıcı NewPipe
preferred yeğlenen NewPipe
queue kuyruk NewPipe
remove kaldır NewPipe
rename yeniden adlandır NewPipe
report bildir NewPipe
resolution çözünürlük NewPipe
seek konumlama NewPipe
service hizmet NewPipe
set belirle NewPipe
Settings Ayarlar NewPipe
stream akış NewPipe
subscription abonelik NewPipe
Subscriptions Abonelikler NewPipe
theme gövde NewPipe
threshold eşik NewPipe
thumbnail küçük resim NewPipe
tip ipucu NewPipe
User avatar etc

Added to glossary

NewPipeTurkish NewPipe

adanmış
4 months ago
User avatar etc

Added to glossary

NewPipeTurkish NewPipe

eşik
4 months ago
User avatar etc

Added to glossary

NewPipeTurkish NewPipe

besleme
4 months ago
User avatar etc

Added to glossary

NewPipeTurkish NewPipe

küme
4 months ago
User avatar etc

Added to glossary

NewPipeTurkish NewPipe

aygıt
6 months ago
User avatar etc

Glossary updated

NewPipeTurkish NewPipe

yeğlenen
6 months ago
User avatar etc

Glossary updated

NewPipeTurkish NewPipe

öntanımlı
6 months ago
User avatar etc

Added to glossary

NewPipeTurkish NewPipe

biçim
6 months ago
User avatar etc

Glossary updated

NewPipeTurkish NewPipe

kendiliğinden
6 months ago
User avatar etc

Glossary updated

NewPipeTurkish NewPipe

kendiliğinden
6 months ago
Browse all glossary changes