Source Translation Glossary
actual rzeczywisty Liberapay
balance saldo Liberapay
chargeback obciążenie zwrotne Liberapay
claim zgłosić się, roszczyć Liberapay
commons dobra wspólne Liberapay
communi społeczność Liberapay
community społeczność Liberapay
cover pokryć Liberapay
creator twórca Liberapay
crowdfund finansowanie społecznościowe Liberapay
direct debit polecenie zapłaty Liberapay
donation darowizna Liberapay
email e-mail Liberapay
fee opłata, opł. obsługi transakcji Liberapay
fees opłaty, opł. obsługi transakcji Liberapay
financial regulations przepisy finansowe Liberapay
give przekazywać, dawać Liberapay
income przychód, dochód Liberapay
individual osoba Liberapay
leftover pozostałość Liberapay
nominal nominalny Liberapay
organization organizacja Liberapay
pledg deklaracja, obietnica, zobowiązanie Liberapay
primary podstawowy Liberapay
receipt paragon Liberapay
receive otrzymywać Liberapay
recurrent regularne, samoodnawialne Liberapay
role wkład, rola Liberapay
statement 1. wyciąg; 2. oświadczenie użytkownika lub zespołu (profilu) Liberapay
stop zatrzymaj Liberapay
suspended zawieszone Liberapay
take pobór Liberapay
team zespół Liberapay
teams dashboard kokpit zespołów Liberapay
tip dotacja, darowizna Liberapay
withdraw wypłacać Liberapay
User avatar pskosinski

Glossary updated

LiberapayPolish Liberapay

darowizna
2 years ago
User avatar pskosinski

Glossary updated

LiberapayPolish Liberapay

dotacja
2 years ago
User avatar pskosinski

Glossary updated

LiberapayPolish Liberapay

1. wyciąg; 2. oświadczenie użytkownika lub zespołu (profilu)
2 years ago
User avatar pskosinski

Added to glossary

LiberapayPolish Liberapay

opłaty, opł. obsługi transakcji
2 years ago
User avatar pskosinski

Added to glossary

LiberapayPolish Liberapay

opłata, opł. obsługi transakcji
2 years ago
User avatar pskosinski

Added to glossary

LiberapayPolish Liberapay

polecenie zapłaty
2 years ago
User avatar pskosinski

Glossary updated

LiberapayPolish Liberapay

dotacja, darowizna
3 years ago
User avatar pskosinski

Added to glossary

LiberapayPolish Liberapay

dotacja, darowizna
3 years ago
User avatar pskosinski

Added to glossary

LiberapayPolish Liberapay

dotacja
3 years ago
User avatar pskosinski

Added to glossary

LiberapayPolish Liberapay

zgłosić się, roszczyć
3 years ago
Browse all glossary changes