Engagera dig i WinCompose!

Hej, och tack för visat intresse!

WinCompose översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för WinCompose till svenska har för närvarande 131 strängar för översättning och är 72.5% klart.

Om du vill bidra till översättningen av WinCompose måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.