Engagera dig i Weblate.

Hej, och tack för visat intresse.

Weblate översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Weblate till svenska har för närvarande 2692 strängar för översättning och är 96.3% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Weblate måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt