Bli med i Weblate.

Hei, og takk for din interesse.

Weblate blir oversatt med Weblate, et nettverktøy som er utviklet for å lette oversettelsesarbeidet både for utviklere og oversettere.

Oversettelsesprosjekt for Weblate til bokmål inneholder for tiden 2289 strenger til oversettelse, og er 98.1% komplett.

Hvis du kunne tenke deg å bidra til oversettelsen av Weblate, trenger du å registrere deg på denne tjeneren.

Når du har aktivert kontoen din, er det bare å fortsette til oversettelsesdelen.

Registrering Oversett