Engagera dig i Tox.

Hej, och tack för visat intresse.

Tox översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Tox till svenska har för närvarande 703 strängar för översättning och är 97.6% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Tox måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt