Engagera dig i Tilix!

Hej, och tack för visat intresse!

Tilix översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Tilix till svenska har för närvarande 614 strängar för översättning och är 82.4% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Tilix måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.