Engagera dig i Terminix!

Hej, och tack för visat intresse!

Terminix översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Terminix till svenska har för närvarande 588 strängar för översättning och är 71.9% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Terminix måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.