Engagera dig i Spiel!

Hej, och tack för visat intresse!

Spiel översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Spiel till svenska har för närvarande 112 strängar för översättning och är 50.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Spiel måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.