Engagera dig i spaRSS.

Hej, och tack för visat intresse.

spaRSS översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för spaRSS till svenska har för närvarande 165 strängar för översättning och är 100.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av spaRSS måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt