Engagera dig i SoundSwitch.

Hej, och tack för visat intresse.

SoundSwitch översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för SoundSwitch till svenska har för närvarande 85 strängar för översättning och är 0.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av SoundSwitch måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt