Engagera dig i Sonic Pi.

Hej, och tack för visat intresse.

Sonic Pi översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Sonic Pi till svenska har för närvarande 2244 strängar för översättning och är 13.9% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Sonic Pi måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt