Engagera dig i SDAPS!

Hej, och tack för visat intresse!

SDAPS översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för SDAPS till svenska har för närvarande 228 strängar för översättning och är 0.4% klart.

Om du vill bidra till översättningen av SDAPS måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.